lady.sk
AKLINIK B 468X60
  * 2022
  * 2021
  * 2020
  * 2019
  * 2018
  * 2017
  * 2016
  * 2015
  * 2014
  * 2013
  * 2012
       December
       November
       Október
       September
       August
       Júl
       Jún
       Máj
       Apríl
       Marec
       Február
       Január
  * 2011
  * 2010
  * 2009
  * 2008
  * 2007
  * 2006
  * 2005
  * 2004
  * 2003
  * 2002
  * 2001
  * 2000

 
Napíšte nám svoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, požiadavky na redakcia(`na`)lady.sk
 
PRIHLÁSENIE


  Zapamätať heslo

Nová registrácia
Zabudnuté heslo

Registráciou získavate ochranu mena v poradni a v komentároch k článkom.
 
PORADŇA

Dnes pribudlo:
1 tém, a 18 reakcií.
Včera pribudlo:
2 tém, a 28 reakcií.

 
Z ARCHÍVU
 
Štvrtok, 30. Jún, , Dnes oslavuje Melánia
  KATALÓG Informácie    Pridať firmu 
Móda, módne odevy, bielizeň Obuv, kabelky Módne doplnky, klenotníctva Kozmetika, parfuméria Skrášľovacie salóny, služby, pobyty Zdravie, výživa
Projekt Zdravé komunity

  Spracoval(a) : Peter
Dátum : 13.12.2012
späť
Späť

Poslať
 

Slovensko sa spolu s ďalšími troma krajinami zapojilo do projektu, ktorého cieľom je podporiť a zlepšiť zdravie obyvateľov segregovaných rómskych komunít. Jednu z hlavných úloh pritom zohrávajú mediátori zdravia – terénni zdravotní asistenti, ktorí pôsobia priamo v rómskych osadách a svoj význam potvrdzujú už niekoľko rokov.

 

Na Slovensku žije približne 130 tisíc ľudí v podmienkach, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Ide najmä  o obyvateľov  segregovaných rómskych komunít a dôsledok sociálnych, finančných a geografických bariér, spolu s ich kultúrnymi tradíciami. Nízky štandard osobnej a komunálnej hygieny, absencia kanalizácie a prístupu k pitnej vode majú priamy vplyv na šírenie infekčných ochorení a obyvatelia týchto lokalít majú preukázateľne horší prístup k zdravotnej starostlivosti. Zdravie Rómov sa pritom netýka len ich samotných, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

 

Zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov segregovaných komunít významne pomáhajú zlepšiť mediátori zdravia – terénni zdravotní asistenti, ktorí pracujú priamo v prostredí osady a zohrávajú dôležitú úlohu v komunikácii medzi obyvateľmi osád a lekármi. Na Slovensku už niekoľko rokov realizuje prácu terénnych zdravotných asistentov Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v rámci projektu Zdravé komunity, ktorý prebieha od roku 2003. V lokalitách, v ktorých mediátori zdravia pôsobia, sa zreteľne znižuje riziko infekčných ochorení, zlepšuje sa preventívna zdravotná starostlivosť a výrazne sa zvyšuje návštevnosť poradní pre matky s deťmi. Väčšina asistentov sú priamo Rómovia z osád, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie zabezpečené pravidelnými vzdelávacími aktivitami programu akreditovaného MŠ SR, odbornými kurzami a prednáškami (napríklad prvá pomoc, infekčné ochorenia, a pod.).

 

Spoluprácu s ACEC nadviazala tento rok spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá sa rozhodla ako súčasť programu Zdravé komunity podporiť významný nadnárodný projekt s názvom „Spoločne za lepšie zdravie“. Ten by mal prebiehať minimálne tri roky v štyroch krajinách – na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Zúčastnené krajiny si pri ňom budú vzájomne vymieňať skúsenosti, aby sa podarilo riešiť problematiku prevencie a zdravia rómskej komunity čo najúspešnejšie a efektívne. Jeho cieľom na Slovensku je podporovať prácu a rozšírenie terénnych asistentov, zvyšovať povedomie o prevencii a možnostiach zdravotnej starostlivosti v rómskej komunite, ale bude sa snažiť dosiahnuť aj implementáciu pozitívnych krokov do legislatívy. Projekt prebieha v 31 rómskych osadách v regiónoch Prešov, Poprad a Spišská Nová Ves a v lokalite Luník IX v Košiciach.

 

 

Projekt Zdravé komunity

 

 

Projekt Zdravé komunity začala mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) realizovať ako pilotný projekt v roku 2003 v 11 rómskych lokalitách. V súčasnosti prebieha v 32 segregovaných a separovaných lokalitách  s rómskou populáciou.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

 • osveta v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • zlepšenie zdravotného stavu
 • zvýšenie zdravotného uvedomenia a individuálnej zodpovednosti za zdravie
 • zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a orientácie v súčasnom zdravotnom systéme

Na vážnosť situácie zdravotného stavu obyvateľov týchto lokalít dlhodobo upozorňujú neziskové organizácie, lekári prvého kontaktu, WHO a iné slovenské a zahraničné nezávislé organizácie a inštitúcie. Napriek kritickej situácii do dnešného dňa neexistuje systémové riešenie pre podporu programu zdravotných asistentov v prostredí segregovaných rómskych komunít.

Projekt Zdravé komunity v súčasnosti ako jediný na Slovensku venuje pozornosť tejto problematike a je fungujúcim podporným systémom zameraným na zdravotnú osvetu a prevenciu v prostredí segregovaných a rómskych komunít  a do istej miery supluje oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti o obyvateľov segregovaných osád, ktorú by mal poskytovať štát.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia segregovaných a separovaných lokalít - osád na východnom a severnom Slovensku. Vo vybratých lokalitách sa projekt zameriava na rómsku populáciu, ktorá žije v zlých životných a sociálnych podmienkach.

 

Priebeh projektu

·         V roku 2003 začala Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) realizovať projekt  Zdravé komunity v 11 rómskych lokalitách

·         V  roku 2007 projekt prebiehal v 67 obciach – osadách a do aktivít v teréne bolo zapojených už 68 asistentov zdravotnej osvety a 4 koordinátori.

·         V roku 2008 a 2009 – prebiehal projekt v 68 obciach osadách a do aktivít v teréne bolo zapojených 90 asistentov zdravotnej osvety a 5 koordinátorov

·         V roku 2010 – projekt prebiehal v 30 obciach - osadách a do aktivít v teréne bolo zapojených 34 asistentov zdravotnej osvety a 3 koordinátori.

·         V roku 2011 sa projekt realizoval v 31 obciach v spolupráci s 32 asistentmi a 3 koordinátormi

·         V roku 2012 sa projektové aktivity rozšírili aj na košické sídlisko Luník IX. Projekt  v súčasnosti realizuje 39 zdravotných asistentov v 32 lokalitách

Vytvorenie dobre fungujúcej siete v teréne prinieslo záujem o spoluprácu zo strany ďalších organizácií na Slovensku aj v zahraničí, ktoré sa venujú rómskej problematike a špecificky problematike zdravia Rómov. Do projektu sa aktívne zapojili partneri: Operačné stredisko rýchlej zdravotnej služby, Katedra verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity, Katedra Human Biology a Women´s Studies University of Wisconsin, Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Union ZP, GlaxoSmithKline a Romani Criss, ECDC a ďalší. Prípadová štúdia projektu bola vydaná v rámci zborníka WHO v roku 2010.

Našim zámerom je v súlade s cieľmi Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín na roky 2007 – 2015 v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny poskytnúť nadobudnuté skúsenosti, údaje z terénu a ľudské zdroje a pomôcť pri systematickom riešení tejto problematiky.

 

Ciele projektu Zdravé komunity

 • Implementácia modelu šírenia zdravotnej osvety a zdravotnej výchovy s cieľom zvýšenia zdravotného uvedomenia rómskej populácie 
 • Zlepšenie zdravotného stavu rómskej populácie a zvýšenie záujmu Rómov o zdravotnú starostlivosť
 • Zlepšenie informovanosti rómskej populácie o prenosných (infekčných a parazitárnych) ochoreniach
 • Zlepšenie informovanosti rómskej populácie o dostupnej zdravotnej starostlivosti, právach pacienta a poistenca
 • Zvýšenie úspešnosti povinného očkovania, dodržiavanie očkovacej schémy a predchádzanie zanedbávania povinného očkovania
 • Zvýšenie počtu preventívnych zdravotných prehliadok rómskych detí a ďalších vekových kategórií
 • Zvýšenie prevencie pred vybranými infekčnými chorobami (hepatitída A a B)
 • Vytvorenie kontaktu a zlepšenie komunikácie medzi detskými, všeobecnými lekármi a rómskou komunitou, v prípade potreby poskytovanie sociálneho doprovodu
 • Zlepšenie situácie v oblasti osobnej a komunálnej hygieny
 • Zvýšenie osvety v oblasti sexuálnej výchovy
 • Zvýšenie vzdelanostnej úrovne v segregovaných rómskych komunitách
 • Zvýšenie zamestnanosti v segregovaných rómskych komunitách (zdravotné asistentky a koordinátori)
 • Posilnenie postavenia rómskych žien v komunite
 • Štúdia o priebehu a výsledkoch projektu

 

 


Diskusia k článku:

Príspevok :
Autor :
E-mail :
Prispievate ako neregistrovaný používateľ. Prihlásiť sa môžete v ľavom stĺpci.
NAJČÍTANEJŠIE
 
REKLAMA
BIOTRUE banner 109 sutaz
 
REKLAMA
 
PARTNERI
Slovensky paraolypijsky vybor
 
NAJNOVŠIE
 
HĽADAŤ

v článkoch
v poradni
v katalógu
 
 
(c)2016 Fornet. Všetky práva vyhradené. redakcia(`na`)lady.sk
Nezodpovedáme za obsah príspevkov pridaných zvonku!!!