Viete čo je štipkový úchop? Jeho osvojením u dieťaťa predídete bolestiam i únave!
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 4.11.2014 00:00
Kategória : Tipy, triky
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Ruka a jej motorické zručnosti je u človeka jednou z najdôležitejších súčastí osobného prejavu. Poskytuje nielen komunikačné možnosti, dokáže tiež zabezpečiť obživu a bez jej pomoci by sme aj bežné činnosti zvládali len ťažko. Najvýznamnejšou funkciou ruky a prstov je ich spolupráca na písomnom prejave, ktorý je treba vhodne formovať už od útleho veku. Správny úchop písacej pomôcky je dôležitejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Ruka a jej motorické zručnosti je u človeka jednou z najdôležitejších súčastí osobného prejavu. Poskytuje nielen komunikačné možnosti, dokáže tiež zabezpečiť obživu a bez jej pomoci by sme aj bežné činnosti zvládali len ťažko. Najvýznamnejšou funkciou ruky a prstov je ich spolupráca na písomnom prejave, ktorý je treba vhodne formovať už od útleho veku. Správny úchop písacej pomôcky je dôležitejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Batoľa

Už v batoľacom veku sa deti často a radi zoznamujú s vecami, ktoré môžu chytať do ruky. Vhodné je túto motoriku u nich rozvíjať aj v súvislosti s predmetmi, ktoré slúžia na kreslenie. Správnym smerovaním tak vytvoríme dobrý základ pre ďalší rozvoj úchopu písacích potrieb. Dôležité je tiež, že pri tejto aktivite môžeme rozpoznať prípadné chyby, ktoré dieťa robí v úchope. V tomto veku sa už dokonca môže prejaviť aj zaostávanie psychomotorickej činnosti, následky čoho je potrebné riešiť s pediatrom, ktorý odporučí ďalší postup. Ako teda vyzerá zdravé správanie batoľaťa pokiaľ ide o „písatká“? Batoľa používa tzv. dlaňový úchop s palcom hore, ktorého obmenou je úchop s palcom smerujúcim nadol, kedy dieťa kreslí na papier na podložke alebo stenu. Jemná motorika prstov ešte nie je rozvinutá, pohyb vychádza z lakťa a ramena, postupom času sa úchop mení na prstový.

Predškolský vek

V tomto období sa dieťa stáva mimoriadne vnímavé. Prsty na úchop používa zručnejšie. Rozvíja sa tiež párová spolupráca oka a ruky. Dominantnejšia ruka sa začína prejavovať intenzívnejšie, napreduje tiež koordinácia a pohyby sú plynulejšie. Predškolský vek je obdobím, kedy by si dieťa malo začať postupne osvojovať tzv. štipkový úchop písacích potrieb. Ruka je už dostatočne motoricky zdatná, aby začala získavať správne písacie návyky. Pri štipkovom úchope leží písacia pomôcka voľne v priestore medzi palcom a ukazovákom, pričom je udržiavaná z jedného boku prostredníkom a z druhého bruškom palca. Ukazovák pero pozvoľna pridržiava. Ruka je bez kŕča, dlaň je uvoľnená. Správnemu úchopu predchádza trénovanie motoriky detskej ruky, vhodné sú skladačky, kocky alebo lego. Spoločnosť Centropen v spolupráci s pediatrami vyvinula špeciálne pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku špeciálnu pomôcku, ktorá pomáha rozvíjať správne písacie návyky hravou formou. Pomôcka pozostáva s z dvoch častí: z fixu s ideálnou hrúbkou a dĺžkou, ktorý je špeciálne navrhnutý pre detskú ruku a nácvikového adaptéra, ktorý presne zapadne do detskej dlane. Adaptér slúži k udržiavaniu správneho úchopu a pomáha deťom nájsť správnu polohu pri držaní fixu. Ruka ich pri kreslení nebolí, naopak, vydržia pri tejto činnosti dlhší čas. Súprava na kreslenie Minicolours je príkladom precízneho prístupu spoločnosti Centropen k inováciám v oblasti písacích potrieb pre deti. Okrem toho, že u detí vytvára  pozitívny vzťah k písaniu a kresleniu, predchádza tiež zlozvykom, ktoré môžu pri nesprávnom úchope nadobudnúť.

Školský vek

Adaptácia na nové prostredie v škole, nové podnety, nové autority, kamaráti ale i nové povinnosti a zodpovednosť – to všetko musí dieťa zvládnuť v prvých rokoch školskej dochádzky. Okrem toho musí tiež zvládnuť potrebné školské úlohy, ktoré mu dajú základ pre ďalší život. Zjednodušene povedané musí sa naučiť čítať a písať. V písaní nadväzuje na už získané skúsenosti a zručnosti. Upevňuje sa návyk na tzv. štipkový úchop. Dávame pozor, aby dieťa s postupným trénovaním písma nezačalo nadobúdať nesprávne návyky. Predchádzame prílišnému tlaku ukazováka na písaciu pomôcku. Nesprávny je tiež tzv. cigaretový úchop, kedy je spojený palec s ukazovákom. Dôsledkom je, že pero v ruke kĺže a prstom je znemožnený pohyb. Vyhýbame sa tiež úchopu, kde palec prekrýva ostatné prsty, alebo kde sú všetky prsty položené na pomôcke. Nežiaduci je silný prítlak ktoréhokoľvek prsta na pomôcku a akýkoľvek kŕčovitý prejav.

Nesprávne písacie návyky môžu mať za následok potenie ruky, predčasnú únavu, nesústredenosť, alebo dokonca aj bolesť ruky, či hlavy. Zlozvyky môžu dokonca viesť k znechuteniu písania, čo samozrejme nie je žiaduce. Predchádzať tomu možno aj používaním správnych písacích pomôcok.

Príkladom môže byť tradičné a obľúbené školské pero TORNADO on Centropenu, ktoré prichádza na trh v novom atraktívnom a ergonomickom dizajne. Pero je vyrobené z dvoch materiálov, ktoré umožňujú jednoduché a ľahké držanie. Mäkké gumové ERGO držanie obsahuje masážne body pre zdravé písanie bez únavy. TORNADO COOL píše ľahko, bez nutnosti tlačenia, vhodné je aj pre ľavákov a dysgrafikov. Modrý atrament je zdravotne nezávadný, rýchlo schne a možno ho vyzmizíkovať. Na kvalitnom papieri sa nerozpíja ani neprepíja. Stopa písma je tenká 0,3 mm. K dispozícii je päť farebných variantov plášťa v kombinácii s obľúbenou čiernou. Pero TORNADO COOL možno kúpiť v papiernictvách a obchodných reťazcoch.

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.