Cena „Purpurové srdce“ prvýkrát na Slovensku
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 18.11.2012 23:16
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Občianske združenie malíček prvýkrát udeľuje Cenu „Purpurové srdce“ na Slovensku. Tento symbol spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. Toto ocenenie bolo odovzdané osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na starostlivosti o predčasne narodené deti.

Občianske združenie malíček prvýkrát udeľuje Cenu „Purpurové srdce“ na Slovensku. Tento symbol spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. Toto ocenenie bolo odovzdané osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na starostlivosti o predčasne narodené deti. Cieľom akcie je oboznámiť širšiu verejnosť s predčasnými pôrodmi, ich rizikami a upozorniť na závažnosť tohto problému. Cena sa slávnostne odovzdáva pri príležitosti Medzinárodného dňa predčasne narodených detí. Nad podujatím prevzala záštitu poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská.

V roku 2012 sa Cena „Purpurové srdce“ udeľuje v troch kategóriách:

1.      Osobnosť Občianskeho združenie malíček, ocenená Prof. MUDr. Mária Huttová, CSc.

2.      Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ocenený Prof. MUDr. František Bauer, PhD.

3.      Osobnosť verejného života, ocenená MUDr. Viera Haľamová

 

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke Armády Spojených štátov, kde udeľujú medailu za zranenie v boji. Je snáď väčší boj ako boj o život? Zranenia utrpené predčasným narodením zostávajú s dieťaťom a jeho rodinou navždy. Purpurová farba charakterizuje kráľovský majestát, podčiarkuje jeho mimoriadnosť. Farba srdca nie je plná, ale má v sebe pásiky - pri každom srdci sú iné, tak ako je každé dieťa trochu iné, ako je iná aj každá životná cesta. Srdce je vyrobené zo skla, je pevné, ale nie tak, aby vydržalo ťažký úder. Nedonosené dieťa je silné, nie je však nepremožiteľné. Tvar srdca bol zvolený preto, lebo každým úderom obnovuje život a nádej, symbolizuje lásku. Na spodnej hrane Purpurového srdca visí strieborná slza, symbolizuje slzy preliate rodinou nedonoseného dieťaťa, slzy dobré aj zlé, radosti aj žiaľu. Je poctou tým predčasne narodeným, ktoré sme stratili.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na krajinu pôvodu, jazyk, hospodársku vyspelosť, rasový pôvod či náboženské vyznanie. Jej členovia majú jeden spoločný cieľ: nádej na budúcnosť nedonosených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale aj zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Títo všetci zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami, je možné poznať ho len srdcom.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.