Zelený Štvorec pomáha dva krát
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 25.6.2012 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Nová slovenská nadácia Zelený Štvorec umožní mladým slovenským umelcom zviditeľniť sa po boku umelcov už dobre známych. Popritom bude podporovať zdravotnícke zariadenia pre deti.

Nová slovenská nadácia Zelený Štvorec umožní mladým slovenským umelcom zviditeľniť sa po boku umelcov už dobre známych. Popritom bude podporovať zdravotnícke zariadenia pre deti.

Nadácia Zelený Štvorec sa narodila 7. júna 2012 v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity a má aj svoju vlastnú pieseň. Zložil ju Igor Kmeťo ml. a nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Výťažok z prvej aukcie, vo výške 3000 eur, získa Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny na bratislavských Kramároch.

Nadácia spája umelcov nadchnutých nezištnou myšlienkou a zároveň rozvíja možnosti ako pomôcť mladým talentom dostať sa do povedomia verejnosti. Zelený štvorec iniciuje charitatívne aukcie, na ktorých vystavujú noví umelci svoje diela spolu so známymi osobnosťami. Nové talenty tak získavajú príležitosť ukázať svoje diela, pričom zároveň pomáhajú ďalším, ktorí to potrebujú. Diela, ktoré v prvej aukcii neboli vydražené, bude možné dodatočne zakúpiť cez webovú stránku nadácie.

 

Zelený Štvorec má od začiatku existencie podporu osobností slovenského umenia a spoločenského života. Krstnými rodičmi nadácie, ktorá bola formálne prvou verejnou dražbou uvedená do života 7. júna 2012, sa stali Zuzana Haasová a Roman Luknár. Pri zrode stáli aj Elena Podzámska, Igor Kmeťo ml. či Karol Kállay, ktorý daroval do dražby svoje fotografie.

 

 

 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.