Projekt Ľahší život sa skončil s nečakaným ohlasom zo strany verejnosti
Autor(ka) : Iveta Haulíková
Dátum a čas : 27.6.2007 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Počas uplynulých štyroch mesiacov uskutočnila medzinárodná spoločnosť dm drogerie markt, predajca širokého sortimentu výrobkov v oblasti zdravia, krásy a wellness, projekt za zdravšie žitie pod názvom Ľahší život. Od 28. februára 2007 do 25. júna 2007 sa v predajniach dm drogerie markt predalo takmer 53 000 štartovacích balíčkov. Takýto záujem o kampaň skoro dvojnásobne prekonal očakávania, ktoré vychádzali z minuloročných skúseností s projektom Ľahší život v okolitých krajinách. Vyzbieraná suma za štartovacie balíčky predstavuje vyše pol milióna korún a po jej doplnení o príspevky dm drogerie markt a jej partnerov sa medzi

Počas uplynulých štyroch mesiacov uskutočnila medzinárodná spoločnosť dm drogerie markt, predajca širokého sortimentu výrobkov v oblasti zdravia, krásy a wellness, projekt za zdravšie žitie pod názvom Ľahší život. Od 28. februára 2007 do 25. júna 2007 sa v predajniach dm drogerie markt predalo takmer 53 000 štartovacích balíčkov. Takýto záujem o kampaň skoro dvojnásobne prekonal očakávania, ktoré vychádzali z minuloročných skúseností s projektom Ľahší život v okolitých krajinách. Vyzbieraná suma za štartovacie balíčky predstavuje vyše pol milióna korún a po jej doplnení o príspevky dm drogerie markt a jej partnerov sa medzi osem špeciálnych školských zariadení a jedno občianske združenie rozdelilo až 1 800 000 Sk.

Pri spustení projektu Ľahší život sa pôvodne predpokladalo, že z jeho výťažku sa podporí osem špeciálnych škôl v každom zo samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Nečakaný záujem však umožnil plánované príspevky 200 000 Sk pre osem školských zariadení zvýšiť a rozšíriť tak okruh podporených subjektov o občianske združenie Šport bez bariér, ktoré v priestoroch Domova sociálnej starostlivosti pre deti Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave vybudovalo prvé bezbariérové fitcentrum na Slovensku.

„Som nesmierne rád, že sme naším projektom dokázali zaujať také množstvo ľudí a že za ich pomoci sme  mohli podporiť viaceré zariadenia, ktoré finančnú pomoc určite potrebujú. Verím, že aj v budúcnosti sa takéto akcie stretnú s podobným úspechom,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Cieľom projektu Ľahší život bolo prispieť prevenciou, zdravou výživou, pohybom, športom a relaxáciou k lepšej kvalite života a celkovej pohode. Každý záujemca si za symbolických 10,- Sk mohol kúpiť štartovací balíček s kupónovou knižkou so zľavami na vybrané produkty zo sortimentu dm drogerie markt a externých partnerov projektu. Vyzbieraná suma z predaja týchto balíčkov, doplnená o príspevky dm drogerie markt a jej partnerov, bola prerozdelená medzi osem špeciálnych školských zriadení pre mentálne a telesne postihnuté deti v každom kraji SR na nákup potrebných pomôcok, zariadení a prístrojov a občianske združenie Šport bez bariér na zaobstaranie dvoch posilňovacích prístrojov Motomed, ktorý má široké možnosti využitia na cvičenie pre rôzne postihnutých ľudí.

Zoznam subjektov, pre ktoré je určená podpora v rámci projektu:
• Spojená škola Jána Valašťana – Dolinského 1, Bratislava
• Špeciálna základná škola internátna – Úzka 2, Prievidza
• Liečebno-výchovné sanatórium – Mojmírova cesta 70, Poľný Kesov
• Spojená škola – Matuškova 1631, Dolný Kubín
• Špeciálna základná škola – Nová 803, Dobšiná
• Spojená škola – Čajkovského 50-55, Trnava
• Spojená škola – Nová Baňa, Banská Bystrica
• Špeciálna základná škola – Kostolné nám. 28, Kežmarok
• Občianske združenie Šport bez bariér – projekt Motomed

Strategický partner
Do projektu Ľahší život sa ako strategický partner zapojila aj zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá pôsobí aktívne v oblasti prevencie zdravia a zdravého životného štýlu, ktoré sú blízke hlavnému cieľu kampane. dm drogerie markt v spolupráci s touto poisťovňou pripravila aj špeciálne Dni zdravia, počas ktorých si vo vybraných predajniach dm mohli zákazníci dať zmerať svoj tlak, tep či hladinu tuku a cukru, pričom výsledky im odborne interpretovali kompetentní zástupcovia poisťovne Dôvera. Tieto merania sa tešili veľkému záujmu ľudí, ktorí prejavili aktívny záujem o svoje zdravie a prispeli k pozitívnemu výsledku celej akcie.

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.