UČENIE DETÍ FINANČNEJ ZODPOVEDNOSTI
Autor(ka) : Jana Konecná
Dátum a čas : 19.6.2007 00:00
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

- Štúdia sa skladá z dvoch častí, pričom prvá časť bola vykonaná vo viacerých krajinách sveta na vzorke 1596 respondentov. Na štúdii sa zúčastnili USA, Kanada, Čína, Cyprus, Juhoafrická republika a Slovensko. Druhá časť štúdie bola realizovaná iba na Slovensku, na vzorke 300 respondentov.

UČENIE DETÍ FINANČNEJ ZODPOVEDNOSTI
(prieskum spoločnosti Synovate)

- Prieskum uskutočnila spoločnosť Synovate Slovakia vo februári 2007 a je súčasťou globálneho projektu IN:FACT.
- Štúdia sa skladá z dvoch častí, pričom prvá časť bola vykonaná vo viacerých krajinách sveta na vzorke 1596 respondentov. Na štúdii sa zúčastnili USA, Kanada, Čína, Cyprus, Juhoafrická republika a Slovensko. Druhá časť štúdie bola realizovaná iba na Slovensku, na vzorke 300 respondentov.
- Štúdia bola vykonaná formou telefonického dopytovania – CATI.


VÝSLEDKY PRIESKUMU
Vreckové detí na Slovensku
- Dve tretiny rodičov nedávajú svojim deťom pravidelne vreckové.
- Vyplácanie vreckového je v sledovaných krajinách (USA, Kanada, Čína, Cyprus, JAR) rozšírené viac ako u nás.
-  Na Slovensku sa zvyčajne začína vyplácať vreckové od 13. roku dieťaťa.
- Viac ako polovica respondentov dáva deťom vreckové 100-500 Sk/mesiac.
- Peniaze dávajú deťom skôr ženy ako muži, skôr rodičia po štyridsiatke ako mladší.
- Slováci radšej kúpia deťom to, čo potrebujú, akoby im mali dať vreckové.
- Malým deťom rodičia zväčša priamo kúpia to, čo potrebujú. Staršie deti si sporia sami, rodičia im dokladajú peniaze (viac mamy ako otcovia). Tínedžeri si veci kupujú skôr za usporené peniaze.
- Ľudia s nižšími príjmami (čistý príjem menej ako 16 tis./mes.) častejšie ako solventní povedia dieťaťu, aby si na drahšiu vec nasporilo samo. Lepšie zarábajúci zväčša navrhujú dieťaťu, že mu k nasporenej čiastke potrebnú sumu doložia.
- Slováci neradi podmieňujú dávanie vreckového vykonávaním domácich prác či inými zásluhami (opak platí v USA).
- Slováci spôsob použitia vreckového zvyčajne nechávajú na dieťa.
- Väčšina rodičov (častejšie mamy ako otcovia) učí svoje deti ako šetriť peniaze, ako platiť účty a ako sledovať ceny tovarov tak, aby mohli výhodne nakúpiť.
- Najviac rodičov si myslí, že deti treba učiť finančnej zodpovednosti od chvíle, ako začnú požadovať nakupovanie konkrétnych vecí. 
- Čím sú deti staršie, tým častejšie ich rodičia učia ako narábať s peniazmi.

Deti a bankové služby
- Až 86 % Slovákov dáva deťom peniaze iba v hotovosti, nie na účet.
- Polovica z respondentov by zverila dieťaťu platobnú kartu, ak by mu založila účet.
- Za vhodný vek na vlastný účet považujú 18. rok (viac mamy ako otcovia). Uvažovať však začínajú už od 13. roku dieťaťa. (Argumenty pre: dieťa nenosí hotovosť, prehľad o hospodárení, finančná sloboda. Argumenty proti: nízky vek, roztržitosť, nezodpovednosť, neschopnosť dieťaťa „gazdovať“.)
- Platobnú kartu zveria dieťaťu skôr solventní rodičia (čistý príjem 25 tis./mes.) ako tí chudobnejší.

BANKOVÉ PRODUKTY
- Viac ako tretina opýtaných rodičov už využila bankové produkty pre svoje deti.
- Viac ako 15 % opýtaných si myslí, že banky neposkytujú produkty pre deti (zväčša menej solventní). Dvaja z piatich neinformovaných však prejavili o tieto služby záujem.
- Najznámejšie produkty pre deti: vkladná knižka, produkty na sporenie, životné poistenie.
- Poradie produktov podľa názoru rodičov: životné poistenie, poisťovacie produkty, produkty určené na sporenie.
- O bankové produkty pre deti sa častejšie zaujímajú muži ako ženy.
- Až 83 % opýtaných si myslí, že je potrebné zabezpečiť dieťa vkladaním peňazí do vybraných bankových produktov.
- Presne 44 % opýtaných tvrdí, že jeho dieťa sa zapája do šetrenia na svoje vzdelanie.

Zdroj: Dámsky klub©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.