Slovenský deň glaukómu
Autor(ka) : Petra Mečárová
Dátum a čas : 21.5.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Glaukóm, zelený očný zákal, je druhé najčastejšie sa vyskytujúce očné ochorenie. Vo svete trpí glaukómiami 70 miliónov ľudí, čo predstavuje 6-8 % populácie. Ochorenie sa prejavuje netypickými príznakmi, napríklad pulzujúcou bolesťou očí, nevoľnosťou, výrazným slzením, zahmlievaním a zhoršovaním zraku. Najčastejším symptómom je zvýšený vnútroočný tlak. V rámci prevencie prebehne 18. mája, počas prvého Slovenského dňa glaukómu, meranie očného tlaku až na 18-tich miestach v jedenástich slovenských mestách.

Glaukóm, zelený očný zákal,  je druhé najčastejšie sa vyskytujúce očné ochorenie. Vo svete trpí glaukómiami 70 miliónov ľudí, čo predstavuje 6-8 % populácie. Ochorenie sa prejavuje netypickými príznakmi, napríklad pulzujúcou bolesťou očí, nevoľnosťou, výrazným slzením, zahmlievaním a zhoršovaním zraku. Najčastejším symptómom je zvýšený vnútroočný tlak. V rámci prevencie prebehne 18. mája, počas prvého Slovenského dňa glaukómu, meranie očného tlaku až na 18-tich miestach v jedenástich slovenských mestách.

Glaukóm  je ochorenie očí, ktoré sa spravidla prejavuje zvýšeným vnútroočným tlakom. Poškodzuje zrakový nerv a pri nedostatočnej terapii môže viesť k výpadku zorného poľa a k oslepnutiu. Meranie vnútroočného tlaku - tonometria, sa uskutočňuje v rámci pravidelnej očnej prehliadky alebo po zistení straty zrakovej ostrosti.

18. mája je prvý Slovenský deň glaukómu venovaný prevencii tohto ochorenia a edukácii širokej verejnosti. Oftalmológovia budú poskytovať odborné poradenstvo vo vybraných optikách, obchodných centrách a očných ambulanciách v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Piešťanoch, Žiline, Martine, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Tonometria patrí medzi základné vyšetrovacie metódy merania vnútroočného tlaku. Merania sa opakujú počas dňa niekoľkokrát kvôli presnosti, nakoľko tlak kolíše. Výsledok sa vypočíta priemerom všetkých meraní. Hodnoty vnútroočného tlaku nad 21mmHg sa považujú za vnútroočnú hypertenziu.

Najčastejším glaukómom je primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Dlhodobo nespôsobuje pacientovi žiadne ťažkosti. Ak sa diagnostikuje vo včasnom štádiu, liečba očnými kvapkami je veľmi účinná. Ďalšou formou glaukómu je akútny glaukóm. Môže viesť k rýchlemu oslepnutiu. Vrodený a sekundárny glaukóm sú následkom iných ochorení očí. Takmer pri všetkých formách glaukómu je spoločným symptómom zvýšený vnútroočný tlak.

Pravdepodobnosť výskytu glaukómu môžu zvýšiť rizikové faktory: vek nad 40 rokov, vysoký alebo nízky krvný tlak, ochorenia ciev, cukrovka, krátkozrakosť viac ako 4 dioptrie, ďalekozrakosť, migréna, fajčenie a poranenia očí.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.