Prečo kupujeme balenú vodu?
Autor(ka) : Martina Jeníková
Dátum a čas : 23.5.2002 00:00
Kategória : Výživa
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Dôvodom narastajúcej spotreby balenej vody, ktorá nesmie obsahovať cukor, sladidlá, ochucovadlá a ďalšie zložky (napr. ovocnú šťavu) nie je ani tak zhoršujúca sa kvalita vody z verejných vodovodov alebo nedôvera v jej bezpečnosť. Veľkú úlohu tu hrajú aj jej senzorické, najmä chuťové vlastnosti.

Dôvodom narastajúcej spotreby balenej vody, ktorá nesmie obsahovať cukor, sladidlá, ochucovadlá a ďalšie zložky (napr. ovocnú šťavu)  nie je ani tak zhoršujúca sa kvalita vody z verejných vodovodov alebo nedôvera v jej bezpečnosť. Veľkú úlohu tu hrajú aj jej senzorické, najmä chuťové vlastnosti.

 Aj napriek tomu, že liter stolovej vody alebo minerálky je takmer štyristokrát drahší ako liter vody z vodovodného kohútika a pri jej zaobstarávaní sa nevyhneme noseniu ťažkých bremien, v horúcich dňoch práve balená voda najrýchlejšie mizne z regálov obchodov.  Prečo vlastne zákazníci dávajú prednosť baleným vodám, aj keď majú vodu kedykoľvek k dispozícii jediným skrútením vodovodného kohútika?
Pre mnohých predstavujú  zdravú alternatívu. Neobsahujú cukor, sladidlá, arómy, farbivá a iné pridané látky. Nízkym prísunom energie sú príťažlivé pre osoby, ktoré chcú znížiť svoju hmotnosť a zdá sa im škodlivé piť vodu napríklad z hrdzavých vodovodných trubiek.

Považujú sa za rýdzo prírodný produkt.  Balené vody obvykle pochádzajú z prírodných zdrojov a nesmú byť s výnimkou minimálnych úprav nijako ošetrované. Predstavujú kvalitnejšiu alternatívu oproti pitnej vode z verejnej siete. Hoci nedôvera k pitnej vode z kohútika nie je oprávnená, pretože musí spĺňať prísne zásady zdravotnej nezávadnosti a je pravidelne kontrolovaná, Na dezinfekciu vody vo verejnej sieti sa naviac používa chlór a jej nezávadnosť je zaručená ultrafialovým žiarením alebo ozónom, ktoré nespôsobujú žiadnu chemickú príchuť. Určitú úlohu tu zrejme zohráva aj reklama a pre mnohých lepšia chuť.

Aké sú rozdiely?
Okrem povinných informácií ako u všetkých potravín (výrobca, dátum minimálnej trvanlivosti, údaj o množstve) musí byť na obale balených prírodných minerálnych vôd uvedené aj  charakteristické zloženie a dátum poslednej analýzy. Dôležité sú aj údaje o oxide uhličitom (pri sýtených vodách).  Podľa jeho množstva rozdeľujeme vody takto:
Prirodzene sýtená voda. Je sýtená plynom z rovnakého zdroja prírodnej minerálnej vody tak, aby jeho obsah bol rovnaký ako v zdroji.
Nesýtená prírodná minerálna voda. Obsahuje po úprave množstvo oxidu uhličitého nevyhnutného pre zachovanie solí  rozpustených vo vode.
Dekarbonovaná voda. Po spracovaní má nižší obsah oxidu uhličitého ako zdroj.
Prírodná minerálna voda obohatená zo zdroja. Vyšší obsah oxidu ako v pôvodnom zdroji.
Sýtená minerálna voda. Je sýtená oxidom uhličitým z iného ako prírodného zdroja.

Ako si vyberať?
Balené vody musia byť číre a bezfarebné, iba prírodná minerálka môže pri špecifickom zložení vykazovať slabý zákal, ktorý však neznamená závadu akosti. Voda nesmie obsahovať mechanické nečistoty a prírodné minerálky musia mať typickú chuť daného druhu prameňa, pričom nesmú vykazovať neprípustný pach. Pri nákupe sa oplatí:
- Rozlišovať medzi jednotlivými druhmi vôd. Väčšiu dôveru vzbudzujú výrobky s dostatkom informácií na etikete.
- Na pravidelné pitie (bez rozlíšenia veku a zdravotného stavu) sú vhodné stolové a dojčenské vody.
- Prírodné minerálne vody treba striedať. Pre dojčatá je tento druh vôd nevhodný.
- Nekupujte vodu v obchodoch, kde sa nedodržiavajú podmienky správneho skladovania (v chlade a tme).
- Všímajte si údaje o minimálnej trvanlivosti a kupujte vodu čo najčerstvejšiu.
- Balené vody by sme mali skladovať ma suchom a chladnom mieste, oddelene od domácich čistiacich prostriedkov a iných toxických materiálov.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.