Svetový deň antikoncepcie ženám na celom svete jasne pripomína: "Tvoj život, tvoja budúcnosť!"
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 8.10.2014 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Podľa štatistík je na svete až 41 % tehotenstiev neplánovaných a takmer polovica z nich (49 %) sa končí umelým prerušením tehotenstva.i Podľa štatistík sa na Slovensku v roku 2012 vykonalo 8 439 umelých potratov, čo znamená 24 umelých potratov na jeden deň. Túto situáciu sa snaží už od roku 2007 zmeniť Svetový deň antikoncepcie, ktorý sa každoročne koná 26. septembra. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach antikoncepcie a zodpovedného plánovania rodičovstva. Ženy by mali byť v rozhodovaní o svojej forme antikoncepcie sami aktívne, hovoriť o vhodných možnostiach so svojím gynekológom a neveriť mýtom, ktoré v ich okolí kolujú.

Podľa štatistík je na svete až 41 % tehotenstiev neplánovaných a takmer polovica z nich (49 %) sa končí umelým prerušením tehotenstva.i Podľa štatistík sa na Slovensku v roku 2012 vykonalo 8 439 umelých potratov, čo znamená 24 umelých potratov na jeden deň. Túto situáciu sa snaží už od roku 2007 zmeniť Svetový deň antikoncepcie, ktorý sa každoročne koná 26. septembra. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach antikoncepcie a zodpovedného plánovania rodičovstva. Ženy by mali byť v rozhodovaní o svojej forme antikoncepcie sami aktívne, hovoriť o vhodných možnostiach so svojím gynekológom a neveriť mýtom, ktoré v ich okolí kolujú.

Prekvapivé celosvetové prieskumy – osobná hygiena dôležitejšia ako antikoncepcia?

Prieskumy správania mladých ľudí pred schôdzkou ukazujú, že 44 % mladých ľudí dáva prednosť starostlivosti o osobnú hygienu, zahŕňajúcu sprchovanie, depiláciu a aplikáciu parfému, pred výberom vhodnej metódy antikoncepcie.1 Najrizikovejším faktorom v sexuálnom správaní mladých ľudí je ostych. Následkom toho sa boja vyhľadávať informácie o sexe a možnostiach ochrany.2 Sexuálna výchova v rámci školských osnov začiatok sexuálneho života skôr oddiali, než urýchli. 3

 

Mladé ženy majú o antikoncepcii málo znalostí, preto je aj priestor na kolovanie mýtov

Povedomie mnohých žien o vlastnom tele, menštruácii, plodných dňoch, vplyvu hormónov a škále možností antikoncepcie je takmer rovnaké ako povedomie ich babičiek v časoch ich mladosti. Väčšina týchto mylných presvedčení vyplýva z obyčajnej neznalosti. Povery o hormonálnej antikoncepcii sa tradujú od šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy ženy začali používať prvé tabletky. Veľa skreslených informácií o nej pretrváva dodnes, hoci došlo v jej vývoji k výraznému pokroku a v súčasnej dobe je na trhu veľké množstvo rôznorodých moderných antikoncepčných prípravkov. Jedným z rozšírených mýtov medzi ženami je ten, že ak budú niekoľko rokov brať nepretržite hormóny, menštruácia sa im potom už nevráti do normálu a budú mať problém otehotnieť. "Schopnosť otehotnieť je ale ovplyvňovaná množstvom rôznych faktorov, niektoré z nich nie sú doteraz známe. Menštruácia je len dôsledok vplyvu hormónov na sliznicu maternice. Po vysadení hormonálnej antikoncepcie sa v úplnej väčšine prípadov prirodzený cyklus obnovuje do troch mesiacov," uvádza mýtus na pravú mieru gynekologička MUDr. Dagmar Makalová. "Oveľa významnejšia je schopnosť dozrievania vajíčka vo vaječníku a jeho včasné uvoľnenie pre oplodnenie. Hormonálna antikoncepcia veľmi často pomáha mierniť prejavy a dôsledky tzv. syndrómu polycystických ovárií, ktorý je jednou z najčastejších príčin neplodnosti," dodáva.

 

Moderné ženy a antikoncepcia? Rastie počet žien používajúcich vnútromaternicovú antikoncepciu

Zo štúdie IPSOS generovanej začiatkom leta 2014 v Českej republike vyplýva, že ženy majú aspoň všeobecné povedomie o jednotlivých formách antikoncepcie. Medzi najznámejšie v ich okruhu patria  tabletky. Hormonálne vnútromaternicové teliesko pozná vo vekovej kategórii 18 – 35 rokov takmer 9 z 10 žien. Ďalej sú to antikoncepčné náplaste (poznalo 83% žien) a injekcie (poznalo 75% žien).  Zhruba dve tretiny žien v danej vekovej skupine má skúsenosti s jednou formou antikoncepcie, najčastejšie s tabletkami. Každá štvrtá žena vyskúšala aspoň 1 z netradičných foriem, pričom aktuálne netradičnú formu antikoncepcie užíva 8% žien. Netradičnou formou sa pritom myslí užívanie inej než tabletkovej formy antinkoncepcie. S hormonálnym vnútromaternicovým telieskom má skúsenosti 8% žien, aktuálne ich užíva necelé 3% žien vo veku 18-35 rokov.

Podľa štatistík z roku 2013 navyše rodia ženy neskôr a čoraz viac žien do 35 rokov veku rieši skôr štúdium a kariéru. S týmto trendom idú ruka v ruke aj požiadavky na vhodnú dlhodobú antikoncepciu. V súčasnej dobe je kladený ako medzi gynekológmi, tak aj samotnými používateľkami, dôraz na tri vlastnosti modernej antikoncepcie, ktorými sú jednoznačne – šetrnosť k organizmu, bezpečnosť a spoľahlivosť,“ zhŕňa aktuálny trend v hormonálnej antikoncepcii gynekologička MUDr. Makalová.

©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.