Mladí muži za volantom jazdia rýchlo po vzore hrdinov hollywoodskych filmov, tvrdia inštruktori autoškôl
Autor(ka) : Peter
Dátum a čas : 24.1.2014 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Inštruktori európskych autoškôl sa zhodujú, že mladíci pristihnutí pri rýchlej jazde by mali byť tvrdšie postihnutí. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu medzi európskymi inštruktormi autoškôl.

Inštruktori európskych autoškôl sa zhodujú, že mladíci pristihnutí pri rýchlej jazde by mali byť tvrdšie postihnutí. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu medzi európskymi inštruktormi autoškôl.

33 % európskych inštruktorov sa domnieva, že sklony mladých mužov riskantne sa správať a jazdiť neprimerane rýchlo pramení z popkultúrneho oslavovania rýchlej jazdy. 52 % je presvedčených, že naša spoločnosť spája rýchlu jazdu s mužnosťou. Túto myšlienku zastáva najviac respondentov v Poľsku (76 %), v Českej republike tomu verí 37 % opýtaných.

Inštruktori v juhoeurópskych krajinách (v Španielsku, Taliansku a vo Francúzsku) ako dôvod vysokej nehodovosti a bezohľadnosti za volantom u mladých mužov najčastejšie uvádzajú súčasnú „macho“ kultúru. Tieto zistenia odrážajú výsledky výskumu spoločnosti Goodyear z roku 2013, ktorý sa týkal bezpečnosti cestnej premávky. Ukázal, že mladí muži viac riskujú a jazdia rýchlejšie ako ženy v ich veku.

Takmer dve pätiny (39 %) inštruktorov je presvedčených, že v médiách chýba dostatočná osveta zameraná na problém prekračovania rýchlosti u mladých mužov. Na nedostatok mediálnych kampaní, ktoré by sa venovali mladým mužom za volantom, najčastejšie poukazovali inštruktori v Poľsku (52 %) a v Holandsku (50 %), naopak najmenej sa s týmto tvrdením stotožňujú respondenti v Českej republike (23 %) a v Nemecku (22 %).

Michel Rzonzef, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA pre divíziu osobných pneumatík, okomentoval závery výskumu týmito slovami: „Prvé roky za volantom môžu mladým mužom priniesť veľké vzrušenie. Podľa štatistiky sú to ale v ich živote najnebezpečnejšie roky nielen pre nich, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Je nevyhnutné, aby sme ako priemyslové odvetvie i ako spoločnosť vyvinuli omnoho väčšie úsilie, aby mladí muži videli skutočné následky neprimeranej rýchlosti a iného nebezpečného správania sa na cestách.“

Dobrou správou je, že európski inštruktori si sklony mladých mužov k rýchlej jazde uvedomujú. 41 % z nich uvádza, že svojim mladým žiakom venujú viac pozornosti a starostlivosti, aby ich upozornili na nebezpečenstvo neprimeranej rýchlosti. Najviac si svoju zodpovednosť školiť mladých mužov tak, aby dokázali odolávať pokušeniu jazdiť príliš rýchlo alebo nerozvážne, uvedomujú v juhoeurópskych krajinách. 54 % inštruktorov z Európskej únie sa súčasne domnieva, že začínajúci vodiči by mali mať vyššie pokuty a tvrdšie postihy za nedodržiavanie povolenej rýchlosti. ´

John Lepine, predseda Európskej asociácie autoškôl, dodáva: „Mladí muži už od nepamäti nebezpečne riskujú, aby sa ukázali. Tento problém existoval ešte pred vynálezom automobilu a nevyrieši ho jednorazová iniciatíva. Európski inštruktori si zaslúžia pochvalu za to, že sa sami od seba snažia mladých mužov viesť k zodpovednosti. Úrady v celej Európe by spravili dobre, keby rady inštruktorov vzali vážne a zakročili proti mladým vodičom pristihnutým pri prekročení povolenej rýchlosti sprísnením pokút a ďalej investovali do osvetových kampaní proti spájaniu mužnosti s rýchlosťou.“

Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré môžu motoristom pomôcť jazdiť bezpečne, bez ohľadu na podmienky, ktorým môžu byť vystavení.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.