Nová alternatíva pre účinnú prevenciu cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení je už dostupná aj na Slovensku
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 27.6.2012 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Cievna mozgová príhoda – ľudovo nazývaná aj porážka – mozgový infarkt či mŕtvica , je známy „strašiak“ ľudstva, s ktorým sa priamo alebo nepriamo stretol každý z nás. Málokto však vie, že za veľkou časťou týchto neželaných stavov sa skrýva chronické ochorenie srdca nazývané fibrilácia predsiení. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu, ktorá postihuje približne jedného zo štyroch ľudí vo veku nad 40 rokov. Pacienti s fibriláciou predsiení majú pritom až päťnásobne vyššie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody či embólie. Včasná diagnostika fibrilácie predsiení a účinná preventívna liečba dokáže predchádzať vzniku cievnej mozgovej príhody, a tým aj prípadnej invalidite alebo úmrtiu pacienta. Na slovenskom trhu je od prvého apríla dostupná nová alternatíva v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení. Tá poskytuje účinnejšiu, bezpečnejšiu a pohodlnejšiu liečbu s nízkymi interakciami s liekmi, bez interakcií s jedlom a bez potreby pravidelných kontrol pacienta.

Cievna mozgová príhoda – ľudovo nazývaná aj porážka – mozgový infarkt či mŕtvica , je  známy „strašiak“ ľudstva, s ktorým sa priamo alebo nepriamo stretol každý z nás. Málokto však vie, že za veľkou časťou týchto neželaných stavov sa skrýva chronické ochorenie srdca nazývané fibrilácia predsiení. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu, ktorá postihuje približne jedného zo štyroch ľudí vo veku nad 40 rokov. Pacienti s fibriláciou predsiení majú pritom až päťnásobne vyššie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody či embólie. Včasná diagnostika fibrilácie predsiení a účinná preventívna  liečba  dokáže predchádzať vzniku cievnej mozgovej príhody, a tým aj prípadnej invalidite alebo úmrtiu pacienta. Na slovenskom trhu je od prvého apríla dostupná nová alternatíva v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení. Tá poskytuje účinnejšiu, bezpečnejšiu a pohodlnejšiu liečbu s nízkymi interakciami s liekmi, bez interakcií s jedlom a bez potreby pravidelných kontrol pacienta.

 

Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, ktorá vedie k rýchlej a nepravidelnej srdcovej činnosti, ktorá je charakteristická skôr chvením než pravidelným tlkotom srdca. Toto naruší výkonnosť pumpovania krvi z predsiení do komôr srdca,  čím môžu v srdci vzniknúť krvné zrazeniny. Tie sa môžu uvoľniť a putovať krvným riečiskom, kde môžu zablokovať krvné cievy najčastejšie v mozgu, čo spôsobí náhlu ischemickú cievnu mozgovú príhodu. To môže mať za následok vznik neurologických porúch, trvalé poškodenie, invaliditu, zníženie funkčnosti mozgu alebo dokonca až úmrtie pacienta.

 

Odhaduje sa, že len Európsku úniu stojí liečba následkov tohto ochorenia až 13,5 miliardy eur ročne. Bez účinnej preventívnej liečby existuje vysoký predpoklad, že každý rok postihne mŕtvica približne 1 z 20 pacientov.

 

Liečba ochorenia

Liečba fibrilácie predsiení sa sústreďuje najmä na dva kľúčové aspekty, a to na prevenciu komplikácií, vrátane cievnej mozgovej príhody a srdcového zlyhania, a kontrolu a obnovenie pravidelnej srdcovej činnosti.

 

Prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení

Prevencia cievnej mozgovej príhody  spočíva v užívaní liekov proti nežiaducemu zrážaniu krvi. Na tento účel sa používajú dve liekové skupiny, pričom každá účinkuje iným spôsobom. Tzv. antikoagulačnú liečbu predstavujú lieky s obsahom antagonistu vitamínu K, ako napríklad warfarín. Druhú skupinu predstavuje tzv. protidoštičková liečba. Sem patrí aspirín, ktorý ovplyvňuje aktivitu krvných doštičiek a v tejto indikácii by ju mali dostávať len tí pacienti, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu užívať warfarín.

 

Napriek nesporným výhodám týchto liekov je ich účinnosť priamo úmerná riziku vzniku neželaného krvácania, preto sa napríklad pri liečbe prípravkami s účinnou látkou warfarín vyžaduje pravidelné sledovanie zrážanlivosti krvi pacientov. U týchto pacientov sa môžu vyskytnúť problémy pokiaľ  jedia potraviny s vysokým obsahom vitamínu K (brokolica, špenát, baklažán, kapusta) a užívajú iné lieky.

 

Vzhľadom na obmedzenia doterajšej antikoagulačnej liečby vznikla potreba účinnejšej, bezpečnejšej a pohodlnejšej liečby s predvídateľným účinkom, minimálnymi interakciami s liekmi a jedlom a bez potreby neustáleho sledovania pacienta. Na slovenskom trhu je už dnes dostupný takýto  liek – dabigatranetexilát určený na prevenciu cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení, ktorý spĺňa všetky spomínané požiadavky. Ide o prvú alternatívu v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení po viac ako 50 rokoch.

 

Výsledky jednej z najväčších porovnávacích štúdií, ktorá hodnotila dlhodobú účinnosť a bezpečnosť dabigatranetexilátu s doposiaľ používanou terapiou v prevencii mozgových príhod a systémovej embólizácie u pacientov s fibriláciou predsiení, ukázali, že dabigatranetexilát v porovnaní s liečbou warfarínom znižuje riziko mozgovej príhody a systémovej embolizácie o 10 % pri dávke 110 mg dvakrát denne a až o 35 % pri dávke 150 mg dvakrát denne, a to bez zvýšenia rizika krvácania. Podobne významné boli ďalšie výsledky dabigatranetexilátu v oboch dávkach pri  znižovaní  hemoragických mozgových príhod a pri znižovaní život ohrozujúcich vnútrolebečných a celkových krvácaní.

 

Na základe týchto presvedčivých výsledkov bol dabigatranetexilát schválený v USA, Kanade, Európe a ďalších krajinách sveta. Pre pacientov na Slovensku je tento nový liek hradený zdravotnými poisťovňami od 1. apríla 2012.

 

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.