SLOVENSKÁ NADÁCIA SRDCA
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 15.9.2011 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Na Slovensku je alarmujúco vysoká chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia (ďalej len „SCO“) - viac ako 50%. Toto číslo je dokonca vyššie ako v prípade všetkých nádorových ochorení dohromady.

Na Slovensku je alarmujúco vysoká chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia (ďalej len „SCO“) - viac ako 50%. Toto číslo je dokonca vyššie ako v prípade všetkých nádorových ochorení dohromady.

Kritický stav v tejto oblasti dokumentujú aj údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“) o úmrtnosti na SCO z roku 2005. Podľa nej sa Slovensko  zaraďuje medzi tie európske krajiny, kde je v tejto oblasti najhoršia situácia; počet úmrtí na SCO je omnoho vyšší ako v západoeurópskych krajinách napr. Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko, Holandsko a ďalšie, lepšie sú na tom dokonca aj v mnohých krajinách bývalého východného bloku ako Poľsko, Česko, Estónsko, či Maďarsko.

Medzi chronickými chorobami spôsobenými nesprávnym životným štýlom patrí srdcovo cievnym chorobám s 82-mi percentami druhé miesto za cukrovkou (91%), až po nich nasleduje rakovina (71%) a porážka (70%).

Hlavné rizikové faktory rozvoja SCO sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, fajčenie a obezita. Až 9 z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor. Vysoký krvný tlak, tabak a vysoký cholesterol vedú dlhodobo aj v tabuľke globálnej úmrtnosti.

Pre zlepšenie prevencie a celkového zdravotného stavu obyvateľstva je dôležité, aby ľudia poznali rizikové faktory a aby vedeli, aké hodnoty krvného tlaku a cholesterolu sú optimálne pre zdravého človeka. Medzi dopadmi jednotlivých faktorov na celkové zdravie človeka zohráva pritom individuálne správanie významnú úlohu – až 40%. Vplyv ostatných okolností ako genetika, sociálne prostredie, či stav zdravotníctva nie je až taký závažný.

Retrospektívna analýza preventívnych vyšetrení v rokoch 1994-2006 odhalila alarmujúce informácie: až 50% ľudí nepozná svoj krvný tlak a 80% nevie akú hladinu cholesterolu má v krvi. Ani prieskum znalosti tejto problematiky z júna 2009 nedopadol najlepšie -  viac ako polovica obyvateľov Slovenska (61%) správne hodnoty vôbec nepozná, len 28% opytovaných odpovedalo správne a 20% udalo nesprávnu odpoveď.

 

 

Slovenská nadácia srdca (ďalej len „SNS“) vznikla v októbri 2006. Zakladateľom a odborným garantom je Slovenská kardiologická spoločnosť. Jej cieľom je podporiť prevenciu kardiovaskulárnych chorôb. Hlavným projektom nadácie je edukačno-informatívna kampaň MOST - mesiac o srdcových témach. Prostredníctvom tejto kampane sa podarilo SNS zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o témy zdravého životného štýlu, prevencii kardiovaskulárnych ochorení  (ďalej len „KVO“) a prehĺbiť povedomie o najdôležitejších rizikových faktoroch.

 

 

MOST

 

MOST je celonárodná informačno-edukatívna kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti verejnosti o hlavných rizikových faktoroch KVO a na poznanie a dodržiavanie správnych hodnôt. V roku 2010 sa konal štvrtý ročník tejto kampane.

Kampaň MOST je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, schváleného vládou SR a podporovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Jej súčasťou sú meracie miesta, kde si okoloidúci môžu dať zmerať tlak, hladinu cholesterolu v krvi a fajčiari koncentráciu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu (na námestiach, v obchodných domoch, v lekárňach a školách), hliadky zdravia (študenti - dobrovoľníci informujú okoloidúcich), vlaky zdravia a sprievodné aktivity partnerov.

V roku 2011 sú partnermi projektu Akadémia vzdelávania, Sanofi-aventis-zentiva, Úrad verejného zdravotníctva, Flora, Nadácia Tesco, Walmark Slovenská republika, AstraZeneca, Berlin-Chemie, Novartis, Celimed, DHL, FaF UK, Generica, Interpharm, a.s., Rajo, Roche, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko.

Mediálnymi partnermi sú Nový čas, RTVS (Slovenská televízia + Slovenský rozhlas), Atelier, s.r.o., Paypervision, TA3 a Willmark.

Počas kampane MOST 2010 bolo na meracích miestach konzultovaných a vyšetrených cca 25 000 ľudí, asi 30 000  ľudí oslovili študenti, spotrebovalo sa viac ako 4250 cholesterolových prúžkov a rozdalo sa približne 60 tisíc letákov informujúcich o rizikách nesprávneho životného štýlu. V roku 2011 organizátori predpokladajú, že sa im podarí osloviť rovnaký alebo vyšší počet obyvateľov Slovenska.

 

Ďalšie aktivity nadácie

l  publikácia knihy Kardiovaskulárne ochorenia - najväčšia hrozba

l  projekt ARTEHYP

l  príspevky do detského Kardiotábora

l  príspevky na ceny do rôznych „zdravých“ súťaží – napríklad Beh o srdce

 

Podľa nezávislého prieskumu agentúry Focus sa informovanosť občanov SR o rizikových faktoroch KVO po kampani MOST zvýšila; napriek tomu že MOST zaznamenalo len 23% obyvateľov v roku 2007 a 25% v roku 2008, povedomie o väčšine rizikových faktorov aj o potrebe prevencie sa zvýšilo o 9% v roku 2007 a až o 16% v roku 2008.

 

Najzávažnejšie srdcovo cievne ochorenia

Choroby obehovej sústavy

Cievne choroby mozgu

Ischemické choroby srdca

Infarkt myokardu

 

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.