Keď krv neprúdi do mozgu
Autor(ka) : Markéta Ostrížková
Dátum a čas : 11.7.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Vo východoslovenskej metropole sa minulý týždeň po prvýkrát uskutočnil zákrok na zúžených krčných tepnách pomocou najmodernejšej liečebnej metódy, odborne nazývanej karotický stenting.

Vo východoslovenskej metropole sa minulý týždeň po prvýkrát uskutočnil zákrok na zúžených krčných tepnách pomocou najmodernejšej liečebnej metódy, odborne nazývanej karotický stenting.

Na 1. klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód FN L. Pasteura Košice sa košickému tímu pod vedením MUDr. Ivice Drahovskej v spolupráci s českými kolegami podarilo urobiť najmodernejší liečebný zákrok na zúžených krčných tepnách. Karotický stenting predstavuje miniinvazívnu operačnú metódu, pri ktorej sa do krčných (karotických) tepien zavádza kovová výstuž, tzv. stent. Cieľom zákroku je rozšíriť priechod zúženej krčnej tepny a  obnoviť  tak zásobovanie mozgu krvou.

Zúženie krčných tepien na podklade aterosklerózy úzko súvisí s mozgovou mŕtvicou. Je totiž v 30% prípadov príčinou vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá patrí spoločne s chorobami srdca medzi najčastejšie príčiny úmrtia a invalidity vôbec. Celkový počet mozgových príhod na Slovensku je približne 20 tisíc ročne, z toho 16 tisíc je vplyvom nedokrvenia mozgu.

„Sme radi, že sme mohli uskutočniť tento moderný endovaskulárny zákrok práve na našom oddelení v našej nemocnici,“ uviedol MUDr. Štefan Forgáč, ordinár pre intervenčnú rádiológiu „Zákrok dopadol výborne a malo by sa s ním pokračovať následne aj u ďalších pacientov  so zúžením  karotických alebo vertebrálnych artérií. *

Nová metóda karotický stenting (zavedenie stentu do krčnej tepny) pomáha jednoducho a šetrne predísť následkom nedokrvenia mozgu. Stent je špeciálna kovová trubička z veľmi jemného pletiva. Zavádza sa do zúženej tepny za kontroly kontrastných látok a malých dávok rontgenového žiarenia, čo operatérovi umožňuje počas výkonu neustále sledovať stent a jeho správne umiestnenie. Stent sa v mieste zúženia sám rozšíri, a tým obnoví priesvit tepny a zásobovanie mozgu krvou. Metóda implantácie stentu je oproti štandardnému chirurgickému riešeniu oveľa šetrnejšia, robí sa v lokálnej anestéze, hospitalizácia a rekonvalescencia je kratšia. O vhodnosti metódy implantácie stentu rozhoduje invazívny rádiológ, eventuálne neurorádiológ.
.
Prvú úspešnú realizáciu karotického stentingu na východnom Slovensku podporila spoločnosť Johnson & Johnson, ktorá zorganizovala vyškolenie a následný proctorship MUDr. Vařejku pre MUDr. Forgáča, ktorý samotný karotický stent implantoval.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.