Ako súvisí polárna žiara s chirurgiou
Autor(ka) : Katarína Lepiešová
Dátum a čas : 31.5.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

V súvislosti s prísnym dodržiavaním čistoty a sterility na operačných sálach by ešte pred niekoľkými rokmi málokoho napadlo, že súčasná medicína dokáže na sterilizáciu operačných nástrojov využívať „polárnu žiaru“. Áno, znie to síce ako science fiction, ale je to skutočnosť.

V súvislosti s prísnym dodržiavaním čistoty a sterility na operačných sálach by ešte pred niekoľkými rokmi málokoho napadlo, že súčasná medicína dokáže na sterilizáciu operačných nástrojov využívať „polárnu žiaru“. Áno, znie to síce ako science fiction, ale je to skutočnosť.

Vznik polárnej žiary podmieňuje slnko, ktoré neustále vysiela smerom k Zemi prúd čiastočne nabitých voľných častíc – plazmu. Táto fyzikálna „plazma“ nie je totožná s krvnou „plazmou“, ktorá je zložkou krvi. Plazma je štvrtým skupenstvom hmoty, ktoré je tvorené zmesou iónov, voľných radikálov a UV svetla. Častice plazmy sa v atmosfére stretávajú s molekulami vzduchu a pri týchto nárazoch vzniká intenzívne svetlo. Výsledný efekt, ktorý môžeme na oblohe vidieť, sa vďaka pohybu elektrónov neustále mení do tvarov i farieb. Polárna žiara je teda vlastne „viditeľná forma plazmy“.

Plazma je vodivá a silno reaguje na elektrické a magnetické pole. Pokiaľ sa nachádza v elektrickom poli, reaguje s akoukoľvek časticou, s ktorou príde do styku a dokáže ju celkom rozbiť. Tieto vlastnosti využíva úplne nová technológia určená na ničenie všetkých mikroorganizmov tzv. plazmová sterilizácia. Plazma v tomto prípade vzniká umelo v priestore komory sterilizačného prístroja. Do komory sa vstrekne roztok koncentrovaného peroxidu vodíka, ktorého molekuly sa po vystavení pôsobeniu rádiofrekvenčnej energie rozbijú na voľné radikály. Voľné radikály reagujú so všetkými molekulami živej hmoty. Výsledkom je zničenie všetkých mikroorganizmov a patogénov, ktoré sa nachádzajú v priestore sterilizačnej komory.

Plazmová sterilizácia je nová nízkoteplotná metóda sterilizácie lekárskych nástrojov a materiálov. Sterilizácia prebieha pri nízkej teplote (okolo 50 stupňov Celzia), je teda možné sterilizovať aj materiály, ktoré by zvýšená teplota zničila, či nenávratne poškodila. Významnou výhodou je veľmi krátky čas trvania sterilizačného cyklu (28 minút), čo znamená, že plazmový sterilizátor dokáže vysterilizovať nástroje rýchlo za sebou a ušetrí tak nielen čakanie na „čisté“ nástroje, ale aj finančné prostriedky na nákup viacerých súprav chirurgických nástrojov.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.