ZAÚTOČTE PRIAMO NA VÍRUS CHRÍPKY
Autor(ka) : Petra Mečárová
Dátum a čas : 9.2.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Chrípka je závažné, vírusové ochorenie s náhlym prepuknutím symptómov, ktoré sa prejavuje vysokou horúčkou, bolesťami kĺbov, svalov, suchým kašľom, celkovou slabosťou, únavou a postihuje tak celý organizmus.

Chrípka je závažné, vírusové ochorenie s náhlym prepuknutím symptómov, ktoré sa prejavuje vysokou horúčkou, bolesťami kĺbov, svalov, suchým kašľom, celkovou slabosťou, únavou a postihuje tak celý organizmus.

 

Väčšinou sa chrípka objavuje sezónne – na jeseň a v zimných mesiacoch. V októbri - apríli na severnej pologuli, v apríli – septembri na južnej pologuli a charakteriuje ju explozívny výskyt  alebo epidémie trvajúce 6 – 8 týždňov.

Každý rok na sezónnu chrípku ochorie v priemere každý desiaty dospelý a jedno z troch detí. Podľa epidemiologických štúdií sa vírusom chrípky v priebehu epidémie infikuje až 55% populácie, no klinické prejavy ochorenia má iba 26%.

Zvlášť rizikové skupiny vírusových ochorení  sú najmä:
-         ľudia nad 65 rokov
-         ľudia so zníženou imunitou
-         malé deti
-         osoby trpiace cukrovkou
-         osoby trpiace kardiovaskulárnymi ochoreniami
-         tehotné ženy

V súvislosti s chrípkou sa hovorí aj o tzv. pandemickej chrípke. K vzniku pandemickej chrípky dochádza vtedy, keď sa objaví nový kmeň chrípkového vírusu, s ktorým sa ľudský organizmus ešte nestretol . Ten sa potom veľmi rýchlo šíri a celosvetovo spôsobuje vysokú morbiditu a mortalitu.

Rozdelenie vírusov
Poznáme tri typy chrípkových vírusov: A, B a C.                                                            
Najnebezpečnejší je vírus typu A.  Má najväčšiu schopnosť zmeny, t.j. mutácie.  Tento vírus je zodpovedný za všetky väčšie epidémie a pandémie. Prirodzenými hostiteľmi vírusu A sú okrem ľudí aj zvieratá (kone, prasce, vtáky) na rozdiel od typu B a C. Vírusy typu B a C sú výhradne ľudské vírusy.
Typ B vyvoláva menšie epidémie zvlášť v detských kolektívoch a chrípka spôsobená vírusom typu C býva obvykle sporadická a prebieha pod obrazom choroby z nachladnutia.

Čo je „vírus“?
V roku 1897 zistili bádatelia Loeffler a Frosch, že okrem parazitov a baktérií musí existovať ďalší infekčný pôvodca nákazy. Predpokladali, že bude menší ako baktéria, pretože môže prejsť filtrom neprepúšťajúcim baktérie.

O vírusoch je známe, že žijú v hostiteľskej bunke ako parazity . Vírusy sú mikroorganizmy, ktoré sa môžu reprodukovať iba vo vnútri žijúcich buniek iných organizmov. Dôsledkom reprodukcie vírusu je zničenie hostiteľskej bunky. Pri postihnutí viacerých buniek sa tento stav prejavuje ochorením postihnutého orgánu. Vírusy sú oveľa menšie ako baktérie, preto sa môžu pozorovať iba pomocou elektrónového mikroskopu.

Vírusy chrípky sú veľmi premenlivé a často mutujú. Navzájom sa odlišujú povahou povrchových znakov t.j. antigénov, ktoré spúšťajú tvorbu protilátok a imunitnú odpoveď organizmu.

Prenos chrípky
Chrípkový vírus sa ľahko prenáša vzduchom z človeka na človeka, pomocou drobných kvapôčok, ktoré vznikajú pri kýchaní, smrkaní, kašlaní alebo aj pri bežnom rozhovore. Preto sa tiež hovorí o kvapôčkovej nákaze.

Vírus sa do ďalšieho organizmu dostáva  nosom, ústami alebo očami.

V prípade takéhoto prenosu postihnutý zvyčajne ochorie aj v priebehu niekoľkých hodín (18 - 72 hod).

 

Vdýchnutý vírus sa usadí na sliznici dýchacích ciest. Vírus napadne bunku a predá jej dedičnú informáciu, dedičná informácia je hostiteľskou bunkou rozmnožená  a vznikajú nové vírusové častice, ktoré sa uvoľňujú z bunky a napádajú ďalšie zdravé bunky. Počas prvých dvoch dní (už po 4 až 6 hodinách) sa  počet vírusových častíc zdvojnásobuje.

Vírus chrípky je mimoriadne odolný voči vonkajším vplyvom, prežíva pri izbovej teplote v sekrétoch alebo zaschnutých kvapôčkach hlienu.

 

Infikovaný človek je zdrojom nákazy pre ostatných už deň pred rozvinutím symptómov a až sedem dní potom.

Ako zistíte, že ide o chrípku?

Príznaky chrípky sú veľmi podobné ako príznaky iných vírusových ochorení, ako je napríklad nádcha či prechladnutie. So správnou diagnostikou priamo súvisí aj adekvátna liečba. Veľký dôraz sa kladie na správne rozoznanie príznakov chrípky, ktoré by sa nemali zamieňať s prechladnutím. V prípade, že sa necítite dobre, položte si nasledujúce otázky a otestujte sa.

 

þ  Objavili sa  vaše ťažkosti náhle, v priebehu niekoľkých hodín?

þ  Máte horúčku?

þ  Prišli ste v posledných dňoch do styku s chorým na chrípku alebo sa chrípka vyskytuje vo  vašom regióne?

 

Máte pritom aj ďalšie dva z nasledujúcich príznakov?

 

o Cítite sa veľmi chorý a unavený alebo „zbitý“?

o Potíte sa alebo máte triašku (zimnicu)?

o Trpíte prenikavou bolesťou hlavy?

o Máte bolesti svalov a kĺbov?

o Trápi vás suchý kašeľ alebo máte bolesti hrdla? 

o Máte bolesti svalov a kĺbov?

o Trápi vás suchý kašeľ alebo máte bolesti hrdla? 

 

Ak je vaša odpoveď na prvé tri odpovede kladná a zároveň spĺňate dve z ďalších kritérií je vysoká pravdepodobnosť, že máte chrípku.

 

Komplikácie chrípky:

Komplikácie chrípky sa vyskytujú vo všetkých skupinách pacientov a zahŕňajú bronchitídy, sinusitídy, zápaly stredného ucha, zápaly pľúc a tiež kardiálne zápaly a zápaly mozgových blán. Deti, starí ľudia a pacienti s chronickými ochoreniami srdca a dýchacích ciest sú najviac ohrození vznikom týchto komplikácií ako dôsledku chrípkového ochorenia.

 

Prevencia chrípky:

Očkovanie patrí k preventívnym opatreniam pri zvládaní sezónnej chrípky a to hlavne u rizikových skupín a je zamerané na ochranu pred infekciou. Na to, aby bolo účinné, je nutné, aby sa vakcína zhodovala s cirkulujúcim kneňom chrípkového vírusu. Nakoľko sa vírusy konštantne menia, každý rok sa pripravuje nová vakcína účinná až proti trom vírusovým kmeňom, o ktorých sa predpokladá, že práve oni môžu spôsobiť sezónnu epidémiu v danom roku.  

 

Pri pandemickej chrípke sa môže príprava vakcíny začať až vtedy keď sa podarí izolovať pandemický vírus. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že to môže trvať až do 6 mesiacov kým bude vyrobená vakcína zhodujúca sa s cirkulujúcim pandemickým kmeňom.

Ak hovoríme o prevencii chrípky, antivirotiká – antivírusové lieky slúžia nielen na efektívnu liečbu chrípky, ale aj na jej prevenciu.

Antivirotiká sú účinné proti všetkým chrípkovým kmeňom a preto majú kľúčovú úlohu na začiatku pandémie a to jednak pri liečbe infikovaných jedincov ako aj pri prevencii šírenia ochorenia, kým nebude dostupná účinná vakcína.  

Kauzálna liečba chrípky – užívanie antivirotík 

Liečba antivirotikami nie je len symptomatická, ale „rieši“ príčinu – dôvod ochorenia – potláča vírusy, ktoré spôsobili chrípku.

 

Rozdiel medzi antibiotikami a antivirotikami

ANTIVIROTIKÁ – účinné proti vírusy, t.j. účinkuje proti všetkým chrípkovým vírusom A  ANTIBIOTIKÁ – účinné proti baktériám, na vírusové ochorenia neúčinkujú.

Antibiotiká sú na chrípku neúčinné – potláčajú bakteriálne infekcie tzn., že liečia ochorenia, ktoré spôsobujú baktérie.

Ak hovoríme o lieku na chrípku, je bežné, že pacienti očakávajú, že lekár im predpíše antibiotiká. Pri chrípke by boli však zbytočné a hlavne neúčinné.

 

Oseltamavir fosfát  
Antivirotikum (oseltamivir fosfát)  je účinné v liečbe a prevencii chrípky u dospelých a detí od jedného roka. Môže sa teda začať užívať jednak preventívne - ak sme priamo ohrození infikovaným vírusom a jednak terapeuticky - na liečbu chrípky.  To znamená, že počas chrípkových epidémií, ak máme vo svojej blízkosti človeka chorého na chrípku, alebo ak pracujeme v rizikovom prostredí, akým sú školy, nemocnice, úrady a pod. a samozrejme u jedincov, ktorí ochorejú na chrípku.

Oseltamivir fosfát je najbežnejšie používané antivirotikum celosvetovo.

 

Najúčinnejší liek na chrípku – ANTIVIROTIKUM – zmierňuje klinický priebeh ochorenia,  urýchľuje ústup horúčky, zmierňuje sprievodné príznaky a významne znižuje riziko komplikácií.

 

Benefity užívania antivirotík pre pacienta

  • zmierňujú a skracujú priebeh chrípky
  • sú jediným liekom proti chrípke s kauzálnym účinkom
  • znižujú závažnosť symptómov
  • eliminujú riziko komplikácií
  • blokujú šírenie vírusu v organizme

Pre efektívnosť liečby je dôležité nasadiť antivirotikum v počiatočnom štádiu ochorenia, počas prvých 2 dní po zistení symptómov chrípky. Oseltamavir fosfát je dostupný vo všetkých lekárňach na lekársky predpis. Poraďte sa so svojím lekárom o ich užívaní.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.