Má váš partner na pracovisku aféru?
Autor(ka) : Natália Krížová
Dátum a čas : 28.1.2003 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Máte šťastné manželstvo a svojho partnera ešte stále ľúbite. Ale necítite sa príliš isto. Zdá sa vám, že ste príliš vystavení riziku nevery. Váš partner trávi nekonečné hodiny na pracovisku a tých hodín neustále pribúda. A tým sa zväčšuje aj nebezpečenstvo , že práve tam vznikne ľúbostný vzťah, pretože každý z nás si chtiac-nechtiac buduje emocionálny vzťah ku kolegom.

Máte šťastné manželstvo a svojho partnera ešte stále ľúbite. Ale necítite sa príliš isto. Zdá sa vám, že ste príliš vystavení riziku nevery. Váš partner trávi nekonečné hodiny  na pracovisku a tých hodín  neustále pribúda. A tým sa zväčšuje aj nebezpečenstvo , že práve tam vznikne ľúbostný vzťah, pretože každý z nás si chtiac-nechtiac buduje emocionálny vzťah ku kolegom.

,,Na pracovisku sú  často neverní ľudia, ktorí  vôbec nehľadajú sexuálne dobrodružstvá. Omnoho častejšie ide o ,,dobrých“ mužov a ženy, ktorí žijú v šťastných manželstvách“, hovorí Shirley Glassová, psychologička a odborníčka na manželstvá v rozhovore pre časopis USA - today.  ,,Nový druh nevery vzniká medzi ľuďmi, ktorí si nedobrovoľne vybudujú vášnivý vzťah ku kolegovi alebo kolegyni a to skôr ako si stačia uvedomiť, že z platonického priateľstva vznikla romantická láska.“
Doktorka Glassová je presvedčená, že aféry nemusia za každých okolností vyústiť do sexu. ,,Pri novej forme nevery vôbec nemusí prísť k pohlavnému styku. Nevera dokonca môže vzniknúť aj bez toho, aby sa dvaja ľudia vôbec fyzicky dotkli. Ako neveru totiž označujeme každú formu emocionálnej a sexuálnej intimity, ktorá ohrozuje dôveru partnera.“
Postihnutí sú často ako zasiahnutí bleskom, keď sa dozvedia o pocitoch svojho najmilšieho. A keď si už partneri nedôverujú, rozchádzajú sa alebo prichádza k rozvodom.  Z dlhodobých amerických štúdií vyplýva, že 25 percent vydatých žien a 44 percent ženatých mužov už prežilo aspoň jednu aféru. Prevažná väčšina afér vznikla s ľuďmi, ktorých neverníci  spoznali na pracovisku.
Viete ako zistíte,  že počiatočné priateľstvo postupne prerastá do nebezpečných pocitov?
Emocionálna intimita: ,,Páchatelia“ sa delia o svoje úspechy, frustráciu a sebarealizáciu skôr s milencom ako s o zákonitým partnerom. Záležitosť sa stáva ešte nebezpečnejšou, ak sa s dotyčným kolegom riešia aj manželské problémy.
Tajnostkárstvo a sklamania: Radšej ani nespomínajú, že svoju rannú kávu pijú zakaždým s tou istou osobou. A v okamihu, keď sa vynorí prvé klamstvo, dôvera medzi manželmi postupne  viac a viac mizne.
Sexuálna príťažlivosť: Aj keď sa obaja  usilujú zabrzdiť vzájomnú chemickú príťažlivosť,  existuje prinajmenšom podvedomé sexuálne vzrušenie.
Rodinné pomery: Neverní rodičia  podporujú u svojich detí názor, že je normálne podvádzať svojho partnera.
,,Existujú ľudia, ktorí sú presvedčení, že si nemusia robiť žiadne starosti, kým sa obaja partneri ľúbia a vedú dobré manželstvo“, dodáva doktorka Glassová.  Aby pomohla ľuďom predísť vnútorným konfliktom,  pridáva aj poslednú radu: ,,Čím väčšmi považujete niekoho za atraktívneho, tým musíte byť opatrnejší.“©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.