lady.sk
AKLINIK B 468X60
  * 2021
  * 2020
  * 2019
  * 2018
  * 2017
  * 2016
  * 2015
  * 2014
  * 2013
  * 2012
  * 2011
       December
       November
       Október
       September
       August
       Júl
       Jún
       Máj
       Apríl
       Marec
       Február
       Január
  * 2010
  * 2009
  * 2008
  * 2007
  * 2006
  * 2005
  * 2004
  * 2003
  * 2002
  * 2001
  * 2000

 
Napíšte nám svoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, požiadavky na redakcia(`na`)lady.sk
 
PRIHLÁSENIE


  Zapamätať heslo

Nová registrácia
Zabudnuté heslo

Registráciou získavate ochranu mena v poradni a v komentároch k článkom.
 
PORADŇA

Dnes pribudlo:
0 tém, a 0 reakcií.
Včera pribudlo:
1 tém, a 43 reakcií.

 
Z ARCHÍVU
 
Štvrtok, 23. September, , Dnes oslavuje Zdenka
  KATALÓG Informácie    Pridať firmu 
Móda, módne odevy, bielizeň Obuv, kabelky Módne doplnky, klenotníctva Kozmetika, parfuméria Skrášľovacie salóny, služby, pobyty Zdravie, výživa
NIKTO NEPATRÍ DO STARÉHO ŽELEZA - 2. ročník verejnej zbierky Lienka pomoci

  Spracoval(a) : Petra
Dátum : 6.10.2011
späť
Späť

Poslať
 

Užitočné informácie Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, pretože v aktívnom starnutí vidí kľúč k riešeniu emografického vývoja. Čo znamená aktívne starnúť? Nejde len o schopnosť byť fyzicky aktívny alebo dlhšie pracovať. Aktívny senior je naďalej súčasťou sociálnych, kultúrnych, duchovných a občianskych záležitostí spoločnosti. Aj starší človek so zdravotným obmedzením môže byť pomocou pre svoju komunitu, najbližšiu ale aj širšiu.

 

Starnime aktívne

Spoločnosť sa bude musieť vyrovnávať s dvoma skutočnosťami kopírujúcimi celkový demografický trend v Európe. Budeme žiť neustále dlhšie a znižovaním pôrodnosti sa bude meniť vekové zloženie obyvateľstva. Podiel seniorov bude stále vyšší. Musíme sa na tieto trendy

správne pripraviť. Starší ľudia potrebujú prostredie, kde sa cítia bezpečne a dobre. Na druhej strane aj pred seniormi stojí naliehavá výzva, aby prežili záver svojho života aktívne. Starších ľudí môže posielať do starého železa mladšia generácia, ale môžu sa tam ocitnúť aj z vlastnej vôle.

 

V roku 2009 16,8 % obyvateľov Slovenska malo viac ako 60 rokov. Predlžovaním dĺžky a zvyšovaním kvality života bude toto číslo neustále narastať. Odhady Organizácie spojených národov predpokladajú, že v roku 2050 sa toto číslo na Slovensku priblíži k 36 %. Primerane tomu rastie aj podiel seniorov nad 80 rokov. Dnes využíva na Slovensku sociálne služby len asi 3 % seniorov. Je jasné, že bude narastať dopyt po podporných, terénnych a ambulantných službách.

Seniori totiž nechcú bývať v zariadeniach ďaleko od svojho domova. Naopak, podľa výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie, základnou túžbou seniorov je prežiť poslednú etapu života v blízkosti svojej rodiny.

 

Priemerná dĺžka života sa zvyšuje.

Podľa odhadov OSN o veľkosti svetovej populácie z roku 2002 je európsky kontinent jediným svetovým regiónom, ktorého populácia sa v nasledujúcich rokoch bude znižovať na úrovni -0,28 %. Pomer detí v európskej populácii sa zo 17% v roku 2000 zníži na 15% v roku 2050.

 

Zároveň budú ľudia okolo roku 2045-50 žiť dlhšie, pretože predpokladaná dĺžka života v Európe sa zvýši z aktuálnych 73,2 roka až na 80,5 roka. Pribudne starších ľudí, pretože v roku 2050 budú až jednu tretinu európskej populácie tvoriť 60- a viac roční. Podľa www.statistics.

sk/webdata/slov/infor/1102/pvo2050.htm „Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, vypracovanej Štatistickým úradom SR v roku 2002, bude vývoj obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia charakterizovať najmä znižovanie prírastku obyvateľstva a starnutie obyvateľstva.

Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Kým v súčasnosti pripadajú na 1 obyvateľa vo veku nad 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude podľa stredného variantu tento pomer opačný. Na jedného obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú skoro dvaja obyvateľa vo veku nad 65 rokov (zdroj: www.euractiv.sk).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje kvalitu života pri aktívnom starnutí ako – proces vytvárania príležitostí a podmienok pre aktívne zachovanie zdravia, – účasť na živote a dianí spoločnosti – zachovanie sociálnych vzťahov, – dosiahnuť čo najvyššiu úroveň nezávislosti a sebestačnosti jedinca.

 

Podľa WHO je aktívne starnutie proces optimalizácie príležitostí pre zdravie, realizáciu a bezpečnosť s cieľom zlepšiť kvalitu života vo vyššom veku. Aktívne starnutie umožňuje ľuďom realizovať ich potenciál pre dosiahnutie fyzickej, sociálnej a psychickej pohody v priebehu celého života, zapojiť sa do spoločnosti, zatiaľ čo spoločnosť im poskytuje adekvátnu ochranu, bezpečnosť a starostlivosť vždy, keď to potrebujú. Slovo „aktívny“ znamená pokračujúcu realizáciu a účasť v sociálnych, ekonomických, kultúrnych, duchovných a občianskych záležitostiach spoločnosti, nie iba schopnosť byť fyzicky aktívny, alebo sa zapojiť do pracovného procesu. Starší ľudia, ktorí odchádzajú do dôchodku, často chorí alebo so zdravotným postihnutím, môžu zostať aktívnymi prispievateľmi pre ich rodiny, kolegov, komunitu a celú spoločnosť. Aktívne starnutie znamená rozšírenie zdravého života a kvality života pre všetkých ľudí v každom veku. Zachovanie autonómie a nezávislosti u starších ľudí je kľúčovým cieľom v rámci politiky aktívneho starnutia. Starnutie prebieha v kontexte rodiny, priateľov, spolupracovníkov a susedov. To je dôvod, prečo vzájomná závislosť, rovnako ako medzigeneračná solidarita predstavujú dôležité princípy aktívneho starnutia.

 

2. ročník verejnej zbierky Lienka pomoci

 

 

Staroba sa dotýka každého z nás. Seniori chcú jeseň svojho života prežiť doma. V prostredí, ktoré majú najradšej. NIKTO NEPATRÍ DO STARÉHO ŽELEZA! odkazuje 2. ročník kampane pre Lienku pomoci. Verejná zbierka (7. október 2011) burcuje na poplach a búra stereotypy. Ambasádormi projektu sa stal majster Ladislav Chudík, Dominika Cibulková a Lukáš Latinák.

 

Kampaň otvára diskusiu o senioroch a mení myšlienkové stereotypy verejnosti vo vnímaní starších ľudí a staroby vôbec. Vrásky, šediny a telesná zoslabnutosť patria k starobe rovnako ako životná múdrosť, obetavosť a zrelosť. „Našou snahou je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Chceme klásť otázky ohľadne našich postojov k seniorom. Prežívajú medzi nami prijatie, bezpečie a lásku, alebo sú pre nás len záťažou?” uvažuje Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA organizujúcej zbierku.

 

„Po veľkom úspechu 1. ročníka kampane si ceníme, že sa Socia opäť rozhodla pre spoluprácu s nami. Je pre nás veľkou cťou, že projekt podporil aj majster Ladislav Chudík. Pre spoluprácu sme znovu oslovili aj Dominiku Cibulkovú a Lukáša Latináka. Všetci pomohli bez nároku na honorár. Kampani prepožičali svoje tváre a hlasy, aby upozornili na silu posolstva. Tento rok sme sa zamerali na prirodzenú obavu každého z nás: Čo s nami bude, keď zostarneme? Nikto nechce mať pocit, že je tu navyše a nepotrebný. Tak sme prišli na koncept: NIKTO NEPATRÍ DO STARÉHO ŽELEZA,“ vysvetľuje Simona Bubánová, Managing Director agentúry Creative Department, ktorá realizuje kampaň k zbierke Lienka pomoci a dodáva: „Snáď každý premýšľa nad tým, ako bude vyzerať, keď jeho tvár pokryjú vrásky. Vytvorili sme facebookovskú aplikáciu ZUB ČASU, ktorá pri vložení súčasnej fotografie simuluje výzor v starobe. Vznikla tak zaujímavá nadstavba k projektu.

Podporuje myšlienku, že naozaj nikto nepatrí do starého železa.“

„Tento rok prichádzame s obrovskou zmenou. Verejná zbierka sa bude konať vždy v prvý piatok v októbri, ktorý tentokrát pripadol na 7. 10. Chceme byť ešte viac v teréne medzi ľudmi a môžu nás podporiť vo viacerých mestách na Slovensku. To všetko aj vďaka dobrovoľníkom. Najmä z radov Slovenského Červeného kríža, ktorý sa rozhodol podporiť Lienku pomoci. Aj tentokrát je výnos zbierky Lienka pomoci určený na podporu terénnych a ambulantných služieb pre starších ľudí,“

dopĺňa Vladislav Matej.

„V mnohých profesiách sú roky skúseností a štúdia jednoducho nenahraditeľné. Ale možno práve vysokoškolský profesor či majiteľ dôležitých patentov je ten, čo sa pomaly „vlečie“ po prechode pre chodcov. Nemôžeme neustále predlžovať fyzický vek ľudí. A zároveň skracovať obdobie, keď je spoločnosť ochotná vytvárať vhodné podmienky na ich realizáciu, v ktorejkoľvek oblasti,“ vysvetľuje Mária Machajdíková z nadácie SOCIA.

Výnos z minuloročnej zbierky nadácia Socia rozdelila medzi 7 projektov, zväčša zameraných na rozvoj opatrovateľskej služby. „V sociálnej oblasti by sa to malo premietnuť do rozvíjania terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Umožnili by sme im tak dlhšie ostať vo svojom prostredí so všetkými prirodzenými väzbami vytvorenými počas svojho života,“ dopĺňa Helena Woleková z nadácie SOCIA.

Na druhej strane má kampaň NIKTO NEPATRÍ DO STARÉHO ŽELEZA ambíciu osloviť verejnosť všetkých vekových kategórií. Mladším priblížiť realitu starnutia ako prirodzeného procesu. Strednej generácií pripomenúť zodpovedný prístup k seniorskému veku svojich rodičov a aj svojej vlastnej budúcnosti. Seniorov povzbudiť a motivovať k aktívnemu prístupu k životu. Lámanie bariér, hľadanie riešení spolunažívania a úplne normálna úcta k životu, to sú dlhodobé ciele aktivít, ktoré sprevádzajú Lienku pomoci.

 

Každý, kto chce podporiť Lienku pomoci, môže prispieť dobrovoľníkom 7. októbra alebo využiť ďalšie spôsoby: poslať darcovskú SMS na číslo 877 vo forme DMS(medzera)LIENKA, prispieť cez darcovský portál dakujeme.sk, do konca roka do pokladničiek umiestnených v kníhkupectvách Panta Rhei, vkladom na účet číslo 2621828221/1100, Lienke pomoci môžete pomôcť do 31. marca 2012. V apríli 2012 vyhlási nadácia SOCIA výzvu na predkladanie žiadostí pre mimovládne neziskové organizácie, obce a mestá. Po uzatvorení výzvy budú prijaté žiadosti vyhodnotené nezávislou komisiou. Najlepšie budú podporené nenávratným finančným príspevkom.

 

Počas kampane je pripravených niekoľko sprievodných podujatí. Širšej verejnosti bude určený Deň seniorov trhovisko nápadov a rád pre seniorov a ich blízkych. Uskutoční sa 13. októbra v bratislavskom nákupnom centre Aupark v Petržalke. Téma odbornej konferencie (20. október v Bratislave) bude zameraná na možnosti aktívneho starnutia, ktoré je založené na prevencii závislosti seniorov na sociálnych, zdravotných a iných službách. Základné a materské školy SOCIA oslovila s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov (druhá októbrová nedeľa, tento rok 9. 10.). Inšpiráciu našli v iných krajinách a táto iniciatíva je reakciou na potrebu podpory medzigeneračnej solidarity.


Diskusia k článku:

Jak si to mtriee? Ja mam jenom dve ruce a tezko bych premluvil nekoho, aby se se stopkami koukal jak litam.Ivan
Neregistrovaný - VIEpyKxdwu, 29.2.2012 04:01, f.pastorelli(`na`)tvfestival.com
Príspevok :
Autor :
E-mail :
Prispievate ako neregistrovaný používateľ. Prihlásiť sa môžete v ľavom stĺpci.
NAJČÍTANEJŠIE
 
REKLAMA
BIOTRUE banner 109 sutaz
 
REKLAMA
 
PARTNERI
Slovensky paraolypijsky vybor
 
NAJNOVŠIE
 
HĽADAŤ

v článkoch
v poradni
v katalógu
 
 
(c)2016 Fornet. Všetky práva vyhradené. redakcia(`na`)lady.sk
Nezodpovedáme za obsah príspevkov pridaných zvonku!!!