Súťaž s novým českým filmom Probudím se včera - VYHODNOTENIE !
Autor(ka) : ´Gabika
Dátum a čas : 10.4.2012 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Vyžrebovaným výhercom, ktorí zaslali správnu odpoveď, zašleme darčekových predmetov k filmu Probudím se včera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Vyžrebovaným výhercom, ktorí zaslali správnu odpoveď, zašleme darčekových predmetov k filmu Probudím se včera


Výhercami v súťaži s novým českým filmom Probudím se včera sa stali:

 

Anna Kušnierová, Považská Bystrica

 

Katarína Kolesárová, Koceľovce

 

Peter Levický, Červený Hrádok

 

Ján Koleník, Abrahámov

 

Giulia Murgia, Komárno

 


Výhercom srdečne gratulujeme!!!


Výhercovia budú upovedomení o výhre na emailovú adresu, ktorá bola uvedená pri vypĺňaní formulára.


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a prajeme Vám veľa šťastia pri ďalších súťažiach.

 

 

 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.