Unikátna operácia oka sa podarila, mladý Tomáš vďaka ľudom z Centra mikrochirurgie oka bude vidieť.
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 17.3.2012 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Bratislava, 16.3. 2012: V Centre mikrochirurgie oka (CMO) sa dnes v ranných hodinách vykonal v spolupráci s popredným očným chirurgom, doktorom MUDr. Lubomírom Továrekom unikátny zákrok, pri ktorom bola mladému pacientovi implantovaná aniridická šošovka.

Bratislava, 16.3. 2012: V Centre  mikrochirurgie oka (CMO) sa dnes v ranných hodinách vykonal  v spolupráci s popredným očným chirurgom, doktorom MUDr. Lubomírom Továrekom unikátny zákrok, pri ktorom bola mladému pacientovi implantovaná aniridická šošovka. 

 

19 ročnému pacientovi Tomášovi Šinkovi trpiacemu sivým zákalom a vrodenou anirídiou bola vykonaná operácia oka. Študentovi strednej školy nahradila chýbajúcu šošovku,  dúhovku a vniesla do života svetlo. Tomáš Šinko bol pred operáciou 9 rokov liečený na nesprávnu diagnózu, čo sa podpísalo pod jeho neustále sa zhoršujúci stav videnia. Nedostatočnými a chýbajúcimi vyšetreniami v zdravotníckych zariadeniach, ktoré v predošlom čase navštívil mu bola nasadená nesprávna liečba glaukómu.

 

Po príchode na pracovisko CMO v novembri 2011 mu boli vykonané celkové merania, ktoré túto diagnózu vylúčili. Vyšetrenie terču zrakového nervu a meranie hrúbky rohovky jasne preukázali, že sa pacient pomerne dlhú dobu liečil na nesprávnu diagnózu. Pracovníci centra sa následne zhodli vo vykonaní operácie sivého zákalu  s implantáciou aniridickej šošovky, ktorej účelom je úplné nahradenie vlastnej šošovky a dúhovky oka pacienta. Nakoľko pacient trpí navyše nystagmom, neustálym kmitaním očí vo vodorovnom smere, bolo čo i len samotné predoperačné vyšetrenie a meranie výpočtu dioptrickej hodnoty šošovky výrazne komplikované.

 

„Dnes sme vykonali zákrok na jednom oku pacienta, vložili sme mu  aniridickú šošovku hnedej farby. Vzhľadom na nystagmus mu bola operácia vykonaná v celkovej anestéze.“  hovorí MUDr. Lubomír Továrek. Operácia trvala približne jednu hodinu a po jej ukončení pacient opustil kliniku do dvoch hodín.  Operácia mala za cieľ výrazné zlepšenie  videnia operovaného, stratu svetloplachosti a rovnako tak výraznú estetickú zmenu jeho očí.

 

„Chlapec bol takmer slepý, plachý a uzavretý na čom sa výrazne podpísal jeho druh ochorenia. Preto po vykonaní zákroku, ktorý bude dúfajme úspešný, očakávame nielen tak zásadnú vec, akou je navrátenie zraku, ale očakávame aj zmenu psychiky pacienta.“ tvrdí Eva Vidová, riaditeľka Centra mikrochirugie oka a predsedníčka Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie.

 

 

Operáciu dnes vykonával po prvý raz v Centre mikrochirurgie oka český hosťujúci lekár MUDr. Lubomír Továrek. Zaraďuje sa medzi najlepších českých očných chirurgov, opakovane bol oceňovaný českou odbornou spoločnosťou. Operácia tohto typu bola na Slovensku vykonávaná v počte neprevyšujúcom 15 za obdobie zhruba 15  rokov a to na Očnej klinike v Banskej Bystrici.

 

 

 

 

„Operujem už 10 rokov u pacientov šedý zákal, vykonal som viac než 20 000 operácií avšak dnes som mal po prvý raz tú česť implantovať v Centre mikrochirurgie oka aniridickú šošovku.“ Povedal MUDr. Lubomír Továrek.

 

Pri operácii asistoval MUDr. Roman Ondreička, očný chirurg CMO. Operácia druhého oka je naplánovaná na máj 2012 a je plne hradená poisťovňou Dôvera. Cena jedného implantátu je 583,50 EUR , pričom tomuto pacientovi obidve umelé vnútroočné aniridické šošovky uhradí Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Centrum mikrochirugie oka (CMO)

Centrum mikrochirurgie oka  je prvým pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Od roku 1999 v CMO vykonali takmer 17 000 očných operáci, všetky bez hospitalizácie pacienta. CMO je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní a  poskytuje najširšiu škálu očných vyšetrení a operácií. V roku 2002 sa klinika stala zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), a o dva roky (v r. 2004) ako prvé oftalmochirurgické pracovisko na Slovensku získala medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000. Najčastejšou operáciou v centre je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, pričom pacient si má  možnosť vybrať z celej škály vo svete vyrábaných implantátov  -  umelých vnútroočných šošoviek. Pacientom  ponúka umelé vnútroočné šošovky tórické, multofikálne, so žltým filtrom, špeciálne šošovky pre diabetikov,  atď.. Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva  komplexnú liečbu keratokonusu. Zameriava sa aj na refrakčné operácie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Na zákroky využíva jeden z najmodernejších excimer laserových prístrojov vo svete – ALLEGRETTO WAVE EYE-Q od firmy Alcon Pharmaceuticals Ltd.,  Švajčiarsko. ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.