Manželské tajnosti: Dlhy jedného z partnerov .....
Autor(ka) : Zuzana
Dátum a čas : 31.1.2012 00:00
Kategória : Štýl
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Objavili ste v pošte upomienku z banky ohľadom úveru, o ktorom ani netušíte? Alebo vám na dvere zaklopal exekútor a označil všetko hodnotné čo doma máte? Prekvapenie vystrieda vytriezvenie. Váš partner, s ktorým ste si sľúbili držať spolu v dobrom i v zlom, zdraví i chorobe má záväzky, ktoré vám zatajil a nezvláda ich. Je možné, aby si jeden z manželov napožičiaval bez toho, aby ten druhý o tom vedel? Aký dopad môžu mať jeho dlhy na vás? Je možné potenciálne dlhy partnera ošetriť nejakou zmluvou?

Radí Veronika Slišková, právnička zo spoločnosti Provident Financial

Objavili ste v pošte upomienku z banky ohľadom úveru, o ktorom ani netušíte? Alebo vám na dvere zaklopal exekútor a označil všetko hodnotné čo doma máte? Prekvapenie vystrieda vytriezvenie. Váš partner, s ktorým ste si sľúbili držať spolu v dobrom i v zlom, zdraví i chorobe má záväzky, ktoré vám zatajil a nezvláda ich. Je možné, aby si jeden z manželov napožičiaval bez toho, aby ten druhý o tom vedel? Aký dopad môžu mať jeho dlhy na vás? Je možné potenciálne dlhy partnera ošetriť nejakou zmluvou?

Kedy nie je potrebný podpis toho druhého

-       Povolené prečerpanie na osobnom účte

-        „debet“ na osobnom účte povoľuje výhradne banka podľa stanovených kritérií a nepotrebuje k nemu podpis partnera majiteľa účtu. V prípade nesplácania povoleného prečerpania môže banka v konečnom dôsledku zrušiť samotný osobný účet a pohľadávku vymáha. Môže pristúpiť ku zrážkam zo mzdy, ak je partner zamestnaný, čo by už mohlo mať dopad na rodinný rozpočet. Keď už partnerove dlhy z tohto úveru dospejú do štádia, kedy exekútor siaha na spoločný majetok je ten, že v prípade, ak má manžel majetok vo výlučnom vlastníctve, t. j. taký, ktorý získal pred uzatvorením manželstva, bude sa uspokojovať pohľadávka vymáhaná exekútorom z jeho majetku, avšak na druhej strane, ak jediný majetok, ktorý dlžný partner má je ten váš spoločný, v tom prípade, budete musieť strpieť to, že exekútor naň siahne. Tento postup platí i v prípade dlhov na kreditnej karte, či spotrebnom úvere.

-       Kreditná karta, spotrebný úver

o    ide o úverové produkty, pri ktorých získaní i splácaní platia jasné pravidlá. O kreditnej karte partner vedieť nemusí, takisto ako o spotrebnom úvere, samozrejme v závislosti od jeho výšky. Pri nesplácaní je cesta priama – od upomienok, cez zrážky zo mzdy, blokácie účtu, či exekúcie.

-       Tovar na splátky

o    pri žiadosti spoločnosť preveruje žiadateľa o úver, jeho bonitu aj vzhľadom na výšku úveru, má dosah na záväzky, ktoré sú registrované v registri spoločností splátkového predaja. Podpis partnera spravidla nie je potrebný, ak vyhovuje kritériám splátkovej spoločnosti. Ak však svoj záväzok nespláca – o tovar môže prísť. Tajnosti sa zväčša netýkajú práčky, chladničky alebo televízora. V kurze sú drahé mobilné telefóny, či počítače.

-       Pôžička z nebankovej spločnosti

o   Pri pôžičke od nebankovej inštitúcie je to obdobné ako pri ostatných úveroch z bánk. Pri úvere, ktorý klient od nebankovky žiada sa prihliada na jeho príjmy, teda celkovú bonitu klienta. Následky nesplácania úveru sú odlišné a každá nebankovka ich má upravené inak.

-       Ručenie pri bankovom úvere

o    ak nás kamarát alebo niekto z rodiny požiada o ručenie napíklad pri hypotéke, svojim súhlasom preberáme na seba veľkú zodpovednosť. Je možné vyhovieť žiadosti  „aby o tom jeden z manželov nevedel“? Potrebuje teda ručiteľ aj súhlas manželky/manžela?

„Odpoveď na otázku, či je potrebný súhlas ručiteľa od svojho zákonného partnera je, že nie, ale... Zoberme si to pekne po poriadku. Podľa ustanovení § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 147 ods. 1 OZ, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný“, vysvetľuje V. Slišková, právnička Provident Financial.

Keďže v Občianskom zákonníku nie je dostatočne jasné, či je potrebný súhlas druhého manžela v prípade ručenia, pomáhame si výkladom súdu v rámci rozhudnutia, kde sa uvádza, že prevzatím ručiteľského záväzku jedným z manželov vzniká záväzok len tomuto manželovi, preto nie je potrebný súhlas druhého manžela.

Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia (exekúcii) uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že v prípade exekúcie môže exekútor siahnuť aj na spoločný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. A toto je smerodajné. Netreba však zabudnúť aj na to, že exekútor nikdy nemôže siahnuť na majetok, ktorý je vo vašom výlučnom vlastníctve.

Varovné signály

-       Telefonáty, ktoré partner nedvíha, alebo rieši mimo vás

-       Sms správy upozorňujúce na záväzky

-       Upomienky zasielané poštou

-       Výpisy z účtu

-       Návštevy pre vás neznámych ľudí©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.