„Liečba inkretínmi – nový trend v liečbe cukrovky a nádej pre mnohých pacientov s touto chorobou“
Autor(ka) : Zuzana
Dátum a čas : 12.1.2012 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Kľúčové slová: Diabetes mellitus 2. typu, inzulín, glykémia, inkretínová liečba, agonisty GLP-1 receptorov, hypoglykémia

Kľúčové slová: Diabetes mellitus 2. typu, inzulín, glykémia, inkretínová liečba, agonisty GLP-1 receptorov, hypoglykémia

Inkretínová liečba je najnovšou skupinou liekov, ktorá sa v súčasnosti využíva v liečbe cukrovky 2. typu. Je založená na princípe, ktorý bol síce popísaný už pred asi tridsiatimi rokmi, ale prakticky sa ho podarilo aplikovať len nedávno. Využíva tzv. inkretínový efekt, čo je schopnosť organizmu vylučovať väčšie množstvo inzulínu pri príjme glukózy potravou, ako keď sa podá vnútrožilovo. Inzulín je hormón, ktorý je v našom tele mimoriadne dôležitý na udržiavanie normálnych hladín krvnej glukózy a na zabezpečenie potrebných funkcií buniek v organizme. Len čo sa strava, ktorú skonzumujeme, dostane do tráviaceho traktu, bunky tenkého čreva začnú vylučovať hormóny - inkretíny, ktoré okrem iných užitočných účinkov zabezpečia aj to, aby podžalúdková žľaza vylúčila potrebné množstvo inzulínu.

Najdôležitejším z týchto hormónov je GLP-1 (glucagon like peptide 1). GLP-1 má ešte ďalšiu, veľmi pozitívnu vlastnosť. Spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a znižuje chuť do jedla. Tento účinok je obzvlášť vítaný práve u pacientov s cukrovkou 2. typu, pretože väčšina má problémy s nadváhou až obezitou, a tá úzko súvisí s ďalšími, napr. kardiovaskulárnymi chorobami. Najväčším problémom je, že prirodzená životnosť GLP-1 v organizme je veľmi krátka, nakoľko v priebehu pár minút ho zneškodňuje špeciálny enzým. Okrem toho u pacientov s cukrovkou je už samotné vylučovanie GLP-1 znížené.

Preto sa výskum zameral na vytvorenie látok, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako GLP-1 a sú zároveň odolné voči zneškodňujúcemu pôsobeniu spomenutého enzýmu. Veda bola v tomto prípade úspešná a vyvinula liečivá, ktoré takéto vlastnosti majú. Tieto lieky sa volajú agonisty GLP-1 receptorov a sú už k dispozícii aj na Slovensku. Keďže sú zložené z bielkovín, ich podávanie je možné výhradne injekčne.

Prvým liekom z tejto skupiny bol exenatid, ktorý sa dostal na Slovensko v decembri 2009 a podáva sa podkožnou injekciou dvakrát denne. Ďalším je liraglutid, ktorý sa na Slovensko dostal v júni 2010 a podáva sa podkožnou injekciou raz denne. Posledným – najnovším zástupcom tejto skupiny je exenatid s predlženým uvolňovaním, ktorý prišiel na Slovensko v januári 2012 a podáva sa podkožnou injekciou len raz za týždeň.

Liečba založená na účinku inkretínov prináša pacientom spoľahlivú kontrolu hladín cukru v krvi bez toho, aby zvyšovala riziko nepríjemnej hypoglykémie (príliš nízkej hladiny glukózy v krvi), pretože účinkuje iba vtedy, keď sú hladiny krvnej glukózy vysoké. Ďalším prospechom je možnosť zníženia váhy.

 

O diabete

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické ochorenie látkovej premeny (t.j. metabolické ochorenie), ktorého hlavným prejavom je zvýšená hladina glukózy v krvi a často aj v moči. Ide väčšinou o dobre liečiteľné, avšak nevyliečiteľné ochorenie, ktoré si vyžaduje okrem liečby liekmi (tabletkami, alebo inzulínom) aj dodržiavanie predpísaných diétnych a režimových opatrení. Existuje niekoľko typov cukrovky, podľa ktorých sa určujú najvhodnejšie liečebné postupy. Cukrovka hlavne v prípade zanedbanej liečby môže viesť k nebezpečným komplikáciám, ktoré môžu byť príčinou invalidizácie, avšak bohužiaľ aj predčasného úmrtia. Na celom svete (vrátane Slovenska) sa najčastejšie vyskytuje 2. typ cukrovky, ktorý sa až v 90% prípadov spája s obezitou.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku k 31.12.2008 302 361 pacientov evidovaných pre cukrovku.

 

O Eli Lilly

Eli Lilly je popredná originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na vedu a výskum. Založená bola v roku 1876 v meste Indianapolis. Lilly je svetový leader v priekopníctve inovatívnych riešení poskytovaných farmaceutickým priemyslom. Je prvou spoločnosťou, ktorá v roku 1923 začala s komerčnou výrobou inzulínu a zastáva popredné miesto vo vývoji a manažmente pomôcok na aplikáciu inzulínu. Lilly sa tiež zaviazala poskytovať riešenia nad rámec samotnej farmakoterapie, a to vo forme praktických pomôcok a podporných edukačných programov, ako sú napr. Konverzačné mapy, ktoré predstavujú nekonvenčne vedené skupinové edukácie. Hlavným cieľom týchto aktivít spoločnosti Lilly je prekonať bariéry na ceste k dobrým výsledkom liečby diabetu.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.