PREVENCIA PODÁVANIA ALKOHOLU MALOLETÝM BOLA TÉMOU UŽ VO VYŠE 1000 PODNIKOCH
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 17.1.2012 00:00
Kategória : Štýl
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu mladistvými v praxi sa zamerala séria školení pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“, ktoré občianske združenie Fórum PSR Slovensko spolu s iniciatívou Liga výnimočných zorganizovali už v 1094 slovenských gastronomických prevádzkach.

Na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu mladistvými v praxi sa zamerala séria školení pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“, ktoré občianske združenie Fórum PSR Slovensko spolu s iniciatívou Liga výnimočných zorganizovali už v 1094 slovenských gastronomických prevádzkach.

 

 

Podľa výsledkov prieskumu Národnej správy o zdraví školákov 2009/2010 realizovanej v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School Aged Children“ bola asi tretina slovenských detí vo veku 15 rokov už aspoň dva razy v živote pod vplyvom alkoholu. Viacnásobné skúsenosti s opitosťou udáva 31% pätnásťročných dievčat a až 40% chlapcov.  V oboch prípadoch pritom asi štvrtina z tých, ktorí sa už niekedy opili, mali túto skúsenosť prvý raz už vo veku 13 rokov alebo menej. Takmer tri štvrtiny pätnásťročných respondentov zároveň uviedli, že ich nízky vek pri kúpe alkoholu nebol žiadnou prekážkou.

 

Práve proti problému predaja alkoholu mladistvým sa prostredníctvom školení pre personál barov a iných podnikov rozhodlo bojovať občianske združenie Fórum PSR Slovensko, ktoré sa pod heslom „Pi s rozumom!“ dlhodobo podieľa na osvete a aktivitách zameraných na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu. Partnerom projektu sa stala iniciatíva Liga výnimočných, ktorá združuje viac ako tisíc zodpovedných a „výnimočných“ prevádzok, kde sa školenia uskutočnili.

 

„Medzinárodné skúsenosti jasne ukazujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a aj jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie jeho dostupnosti tejto vekovej skupine. Téma aktívnej prevencie nalievania alkoholu neplnoletým v baroch a iných podnikoch má teda nielen rozmer dodržiavania zákona, ale hlavne spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Martin Pučalík z iniciatívy Liga výnimočných.

 

Špeciálne školenia pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“ zamerané na problematiku mladistvých a alkoholu prebehli počas uplynulých 4 mesiacov a v Bratislave sa navyše uskutočnili aj pod záštitou Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Spolu 2914 zamestnancov z 1094 reštaurácií, klubov, barov, kaviarní i hotelov po celom Slovensku tak získalo podrobné informácie o rizikách predaja alkoholu neplnoletým. Témou boli predovšetkým zdravotné, etické a právne dôsledky prípadného nezodpovedného konania, ale aj praktické odporúčania, ako zvládnuť konkrétne problematické situácie.

 

„Hlavným problémom je u nás relatívne vysoká miera spoločenskej akceptácie fenoménu popíjania alkoholu u adolescentov, a preto často aj príliš benevolentný prístup barového personálu. Zamestnanci podnikov však sami nezriedka čelia dileme. Buď nechcú uraziť zákazníka v prípade, že si nie sú istí jeho vekom, nevedia ako zareagovať, keď neplnoletým objedná alkohol ich evidentne dospelý kamarát, alebo si nie sú istí čo robiť, keď mládež do podniku v zjavne podnapitom stave už dorazí,“ vysvetľuje Martin Šimunič zo združenia Fórum PSR Slovensko.

 

Školitelia sa preto v diskusii s personálom okrem zdravotných rizík pre popíjajúcu mládež zamerali aj na rôzne modelové situácie, ktoré sa stretli s veľkým úspechom. Pozitívne reakcie zamestnancov barov a reštaurácii však zaznamenalo aj zdôraznenie morálnych a etických zásad pri ponúkaní alkoholu tínedžerom, ktoré sú bežne prehliadané ako „málo účinný“ spôsob boja proti tomuto fenoménu. Dôležitou súčasťou výkladu boli aj  právne postihy  pri porušení zákona.

 

Na Slovensku platí legislatívny zákaz predávať, podávať alebo inak umožniť konzumáciu alkoholu osobám mladším ako 18 rokov zakotvený v zákone č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Tresty za jeho porušenie sa podľa závažnosti prípadu začínajú pokutami vo výške od 166 po 6640 eur v prípade priestupku a končia trestnom odňatia slobody až na tri roky pri preukázaní spáchania úmyselného trestného činu podávania alkoholických nápojov mládeži.

 

„´Pi s rozumom!´ je krédo, ktorým Fórum PSR Slovensko podporuje zodpovedný predaj a konzumáciu alkoholu.“, dopĺňa M.Šimunič koncept celého projektu: „Silná odozva zo strany účastníkov školení založila tradíciu, v ktorej budú naše združenia pokračovať aj v ďalších rokoch.“©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.