Slováci sa pri výbere pôžičky rozhodujú podľa výšky splátky
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 8.4.2011 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Slováci sa pri rozhodovaní o pôžičke riadia hlavne výškou splátky. Tá je hlavným kritériom pre takmer 40 % ľudí. Iba 28 % porovnáva viac kritérií súčasne. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý medzi svojimi klientmi uskutočnila úverová spoločnosť Home Credit Slovakia. Tá odporúča porovnávať nielen výšku splátky či úroku, ale viac kritérií súčasne. Klient musí ešte pred podpisom zmluvy vedieť, koľko celkom za pôžičku zaplatí. Získa tak možnosť posúdiť, či mu tieto podmienky vyhovujú.

Slováci sa pri rozhodovaní o pôžičke riadia hlavne výškou splátky. Tá je hlavným kritériom pre takmer 40 % ľudí. Iba 28 % porovnáva viac kritérií súčasne. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý medzi svojimi klientmi uskutočnila úverová spoločnosť Home Credit Slovakia. Tá odporúča porovnávať nielen výšku splátky či úroku, ale viac kritérií súčasne. Klient musí ešte pred podpisom zmluvy vedieť, koľko celkom za pôžičku zaplatí. Získa tak možnosť posúdiť, či mu tieto podmienky vyhovujú.

Prieskum ukázal, že ľudia pri porovnávaní pôžičiek najčastejšie hľadia na výšku splátky (40 %), nasleduje informácia, koľko celkom preplatia (36 %), dobré meno firmy, u ktorej si požičiavajú      (23 %), úroková sadzba (14 %) a RPMN (3 %). Klienti mohli uviesť viac ako jedno kritérium, čo však urobilo iba 28 % opýtaných. „Aj keď to je nízke číslo, oproti Českej republike, je to ešte dobrý výsledok. Tam na viac ako jedno kritérium hľadí iba každý ôsmy respondent prieskumu,“ uvádza Michal Kozub, analytik spoločnosti Home Credit.

Najdôležitejším kritériom by mala byť celková čiastka, ktorú človek preplatí počas doby splácania. Tá predstavuje najkomplexnejší pohľad na celkové náklady. Všetky ďalšie ukazovatele sú iba čiastočné. „Údaj sa klient dozvie z predzmluvného formulára ešte pred podpisom úverovej zmluvy. Má tak priestor ponuku posúdiť a rozhodnúť sa pre tú najvýhodnejšiu. Celková splatná čiastka je tiež súčasťou zmluvy,“ dopĺňa Michal Kozub.

Je potrebné sledovať i ďalšie kritéria. Medzi najdôležitejšie patrí hlavne úroková sadzba, dĺžka splácania, výška splátky, RPMN a rôzne dodatočné poplatky či naopak benefity, ktoré z uzavretia úverovej zmluvy môžu vyplynúť (napríklad predĺžená záruka na tovar alebo ponuka asistenčných služieb pri nákupe auta na úver). Každý klient by si mal pred podpisom zmluvy preštudovať sadzobník a zistiť, koľko si spoločnosť účtuje za ďalšie služby. Dobré je sledovať hlavne tie poplatky, ktoré plánuje klient v súvislosti s úverom využiť – napríklad poplatok za predčasné splatenie.

 

Podľa akých kritérií sa Slováci rozhodujú, keď premýšľajú o pôžičke?

Kritérium

Percentuálny podiel

Výška splátky

40 %

Celkovo zaplatená suma

36 %

Meno spoločnosti

23 %

Úroková sadzba

14 %

Iné kritérium

9 %

RPMN

3 %



©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.