Slovensko krajinou obéznych a chorých?
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 16.11.2010 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor spôsobujúci vznik chronických ochorení. Za týmto alarmujúcim stavom sú nedostatok pohybu a nesprávne stravovacie návyky. Konferencia Nové trendy vo výžive 2010 si dala za cieľ odpovedať, prečo tučnieme a žijeme kratšie ako západná Európa.

Deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor spôsobujúci vznik chronických ochorení. Za týmto alarmujúcim stavom sú nedostatok pohybu a nesprávne stravovacie návyky. Konferencia Nové trendy vo výžive 2010 si dala za cieľ odpovedať, prečo tučnieme a žijeme kratšie ako západná Európa.

 

 

Jednou z tém tohoročnej konferencie bola obezita detí. Závažnosť tohto ochorenia reflektujú aj aktuálne projekty slovenských odborníkov, ktoré sa sústreďujú na psychologické aspekty pri liečbe detí a adolescentov. „Slovensku vážne hrozí, že sa o niekoľko rokov stane krajinou obéznych chorých ľudí,“ upozornila MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu.

 

Aj keď Slováci zásady zdravého stravovania teoreticky ovládajú skvelo, v skutočnosti ich príliš nedodržiavajú. Kým zeleninu, ovocie a mliečne výrobky deti konzumujú často, u 56 percent sa ryby v jedálnom lístku u nás objavujú len raz mesačne. Potvrdil to aj prieskum v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Pre zdravý vývoj detí je dôležitý aj prísun tukov. „Tuky rastlinného pôvodu patria k najzdravším vďaka obsahu polynenasýtených mastných kyselín,“ vysvetlila Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK. Tie umožňujú vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch, ovplyvňujú rast a vývoj organizmu a majú ochranný a protisklerotický účinok na cievy. Sú obsiahnuté v rastlinných olejoch alebo margarínoch. Naopak, nadmerná konzumácia jedál typu „fast food“ a nápojov s vysokým obsahom cukru vedie k zvyšovaniu hmotnosti.

 

Stav výživy detí na Slovensku dlhodobo charakterizuje nadmerný energetický príjem, nevyváženosť zastúpenia základných živín a regionálne rozdiely. „Nárast obezity u detí je dôsledkom nesprávnej životosprávy, nedostatku pohybu a konzumácie nevhodných jedál,“ konštatovala MUDr. Janka Bérešová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote.

 

Neliečená detská obezita prerastie do dospelosti, kedy prispieva k vzniku srdcovo-cievnych ochorení a ohrozuje zdravie. „Cieľom Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev je zvýšiť ochotu ľudí starať sa o svoje zdravie,“ uviedol Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiológiu. K zmene životného štýlu vyzývajú aj celonárodné edukačné kampane MOST a Vzdelaný pacient.

 

„Slovákom chýba zodpovednosť za vlastné zdravie. Kým relevantné inštitúcie zavádzajú kroky pre lepšiu informovanosť a prevenciu, ľudia zanedbávajú svoje zdravie,“ uviedla PhDr. Ľubica Kontrová, PhD., z Odboru zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva. Mimoriadny záujem vyvolala aj diskusia odborníkov zo štátnych inštitúcií, komerčnej sféry a lekárskej praxe o legislatíve v oblasti poskytovania informácií o zdravej výžive a reklamy.

 

Konferencia Nové trendy vo výžive je výročným podujatím odborníkov v oblasti výživy a  zúčastnilo sa jej stopäťdesiat odborníkov z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, základných a stredných škôl, univerzít a samosprávy.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.