Občianske združenie Bábky v nemocnici: Pomáhame deťom, aby sa opäť smiali. Hráme s deťmi a pre deti.
Autor(ka) : Zuzana
Dátum a čas : 18.10.2010 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Na Slovensku je na detských oddeleniach nemocníc ročne hospitalizovaných takmer stotisíc deti, ktoré sú často dlhodobo pripútané na lôžko. Každý dospelý veľmi dobre vie, ako je aj pre neho pobyt v nemocnici psychicky náročný. Pracovníci sú natoľko vyťažení, že nemajú možnosť sa pacientom venovať individuálne. Bolesť a odlúčenie od rodiny tak na detských pacientov pôsobí dvojnásobne.

Na Slovensku je na detských oddeleniach nemocníc ročne hospitalizovaných takmer stotisíc deti, ktoré sú často dlhodobo pripútané na lôžko. Každý dospelý veľmi dobre vie, ako je aj pre neho pobyt v nemocnici psychicky náročný. Pracovníci sú natoľko vyťažení, že nemajú možnosť sa pacientom venovať individuálne. Bolesť a odlúčenie od rodiny tak na detských pacientov pôsobí dvojnásobne. Malé deti sa často nudia, cnie sa im a veľmi intenzívne prežívajú stiesnené pocity spojené s chorobou a odlúčením od rodiny. Poslaním občianskeho združenia Bábky v nemocnici je preto snaha detským pacientom ich pobyt v nemocniciach čo najviac spríjemniť prostredníctvom špeciálnych divadelných predstavení, hier, básničiek a piesní.

 

 

Občianske združenie Bábky v nemocnici sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja spektrum aktivít v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Ich bábky majú moc urobiť  niečo, čo nedokážu žiadne tabletky - vyčariť úsmev na tvári,  zahnať smútok za domovom či pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na bolesť a trápenie. A to je naozaj potrebná medicína. Bábky prinášajú deťom do nemocnice rozprávky a pesničky, taktiež možnosť hrať sa a rozprávať a javiskom sa tak veľmi rýchlo môže stať hoci aj nemocničná postieľka. Nie je to však len obyčajné predstavenie. Bábky ponúkajú bezprostrednú komunikáciu, deti sa zapájajú do hry: napovedajú, pomáhajú, vymýšľajú príbehy, hrajú s nimi a často sa zveria aj so svojím trápením. To je medicína Občianskeho združenia Bábky v nemocnici.

 

Čas strávený na rôznych oddeleniach je variabilný. Často zostávajú „herci“ k dispozícii po celý deň, niekedy pripravujú dokonca aj celotýždenné programy. Prispôsobujú sa možnostiam oddelenia aj detských pacientov. Ich prístup je diferencovaný k rôzne chorým deťom. Spolupracujú s nemocničným personálom aj s rodičmi.

 

Spolupráca OZ Bábky v nemocnici s Kofolu vznikla veľmi prirodzene a vyústila do komunikačnej kampane a spotu, kde hlavnými hrdinami sú práve ponožkové maňušky. „Už od minulej jesene sme hľadali „dobro“ projekt, ktorý by bol Kofole blízky a napĺňal by naše predstavy pomáhať a rozdávať radosť“, vysvetľuje Tibor Ďurana z Kofoly: „Nechceli sme zakladať vlastnú nadáciu, hľadali sme partnerov, ktorí by rovnako ako Kofola bezpodmienečne pomáhali ľuďom a objavili sme občianske združenie Bábky v nemocnici.“

 

Ponožkové maňušky sa stali symbolom kampane, pretože prepájajú oboch partnerov a zároveň jasne „kopírujú“ činnosť združenia Bábky v nemocnici, ktoré na Slovensku svoju činnosť rozbieha. Pomáha mu pritom rovnaké združenie v Česku, Loutky v nemocnici, ktoré prináša radosť a úsmev chorým deťom už šesť rokov.

 

Na Slovensku momentálne pôsobí česko-slovenský tím dobrovoľníkov a hercov, ktorý postupne odovzdáva slovenskému združeniu šesťročné „know-how“, skúsenosti a špecifiká práce českej „sestry“ OZ Loutky v nemocnici.

Spolupracovníkov si OZ citlivo vyberá. Veľmi dôležitá je empatia a skúsenosti s prácou s deťmi. Spolupracovníkmi nie sú len herci či bábkoherci, ale aj odborníci, ktorí majú skúsenosti  s detičkami, ako sú napríklad pedagógovia alebo terapeuti. Dôležitá je však nielen odbornosť dobrovoľníkov, ale tiež ich ľudskosť a osobné kvality.

 

Spolupráca Kofoly a OZ Bábky v nemocnici je dlhodobá a pomôcť deťom v nemocnici môže každý. Stačí, ak si zakúpi ľubovoľnú pollitrovú fľašu Kofoly a prispeje tak 2 centami na združenie. Ďalšie peniaze, ktoré získa OZ, budú prostriedky vydražené v charitatívnej aukcii najprv maňuškových ratolestí známych tvári a postupne všetkých ľudí, ktorí si vyrobia vlastnú maňušku do dražby a budú mať chuť rozdávať úsmev -  a to nielen deťom v nemocnici.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.