“ Ďakujeme..., že nepredávate cigarety neplnoletým. ”
Autor(ka) : eva
Dátum a čas : 20.7.2001 14:14
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) ďakuje všetkým predajcom tabakových výrobkov, ktorí dodržiavajú Zákon o ochrane nefajčiarov a nepredávajú tabakové výrobky neplnoletým!

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) ďakuje všetkým predajcom tabakových výrobkov, ktorí dodržiavajú Zákon o ochrane nefajčiarov a nepredávajú tabakové výrobky neplnoletým!

 

Jedenásty ročník programu na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov  neplnoletým „Na veku záleží“ odštartoval v júli  billboardovou kampaňou. Cieľom tejto kampane sú nielen predajcovia, ale aj široká verejnosť. Svojim  silným komunikačným odkazom chce kampaň vzdelávať a podporiť  predajcov v tom, aby nepredávali tabakové výrobky neplnoletým. Ďalším zámerom je vyzvať občanov, aby boli v tomto ohľade všímaví. Keďže dodržiavanie etických princípov a snaha o zodpovedné podnikanie je jednou z priorít ZOCR SR, je Zväz aj tento rok gestorom projektu.

 

Cieľom programu je pripomenúť predajcom tabakových výrobkov minimálnu vekovú hranicu 18 rokov pri ich predaji a povzbudiť ich, aby toto zákonné ustanovenie dodržiavali. Zároveň sa usiluje o zvýšenie právneho povedomia predajcov v tejto oblasti (Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov) a zlepšenie ich asertívnych schopností pri odmietnutí predaja cigariet neplnoletým. V segmente obchodu a služieb bude našou snahou vyškoliť tento rok približne 20 000 predajcov.

Tento rok chcú autori projektu predajcov osloviť tromi nástrojmi

-      vzdelávacou DVD nahrávkou s imitáciou situácií, ktoré nastávajú pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým

-      nálepkou „Zodpovedný predajca“, ktorá má byť síce tichým, no jasným odkazom pre kupujúceho

-      kalendárom, ktorý pripomenie počas celého roku 2010 základné informácie o zákone a okrem iného obsahuje aj pomôcku pre overenie plnoletosti kupujúceho

 

„Tento projekt je založený na partnerskom princípe, spoločenskej zodpovednosti a v tom je jeho sila. Zapojilo sa do neho tisíce predajcov obchodných sietí, hotelov, barov a reštaurácii. Našimi partnermi sú aj orgány štátnej správy a jedenásty  ročník programu „Na veku záleží“ oslovuje odbornú, ale aj širšiu verejnosť,“  hovorí prezident ZOCR SR Pavol Konštiak 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.