Slovenská mládež je v užívaní marihuany na 10. mieste v Európe
Autor(ka) : Miriam Kuhlová
Dátum a čas : 15.12.2004 00:00
Kategória :
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Požívanie marihuany u mládeže na Slovensku narastá. Túto drogu užilo 27 percent 15 až 16 ročných študentov. Spomedzi európskych krajín je v tomto smere Slovensko na 10. aľ 13. mieste negatívneho rebríčka, spoločne s Talianskom, Nemeckom a Grónskom. Najviac mladých užívateľov marihuany je pritom v susednej Českej republike - 44 percent, najmenej v Rumunsku - 3 percentá.

Požívanie marihuany u mládeže na Slovensku narastá. Túto drogu užilo 27 percent 15 až 16 ročných študentov. Spomedzi európskych krajín je v tomto smere Slovensko na 10. až 13. mieste negatívneho rebríčka, spoločne s Talianskom, Nemeckom a Grónskom. Najviac mladých užívateľov marihuany je pritom v susednej Českej republike - 44 percent, najmenej v Rumunsku - 3 percentá.

Vyplýva to z prieskumu Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (ESPAD) za rok 2003, ktorý dnes zverejnili v 35 účastníckych krajinách. Celkovo sa ho s podporou Rady Európy zúčastnilo viac ako 100 tisíc mladých ľudí.

Cigarety fajčí 25 percent 15 až 16 ročných Slovákov, v rámci Európy patrí Slovensku 10. až 11. priečka. V nadmernom požívaní alkoholu sú mladí Slováci na 22.-26. mieste (15 percent), v kombinácii užívania alkoholu s tabletami dokonca na 2. mieste (15 percent) v Európe. Mimoriadne vzrástlo užívanie extázy - na tri percentá (11.-21. miesto), negatívom je aj vnímanie jej ľahkej dostupnosti, kde je Slovensko z toho pohľadu na 7. mieste.

Výsledky prieskumu ESPAD, ktorý sa realizuje v štvorročných cykloch, prezentoval dnes jeho slovenský koordinátor Alojz Nociar. "Najviac sme negatívnom slova zmysle postúpili v používaní marihuany, kde ten nárast bol veľmi veľký," povedal. Nebezpečné trendy sú podľa neho aj v problematickom pití alkoholu u mládeže, pri fajčení u dievčat, ako aj pri požívaní nových syntetických drog, ako je extáza a amfetamíny.

Copyright©2004 TASR©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.