Nedajte sa vydierať!
Autor(ka) : Kristína Farkašová
Dátum a čas : 15.4.2002 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Čo keby sme si dali kávu, navrhnete a váš drahý vám vzápätí oznámi, že ,,Pes chce ísť na prechádzku“, prídete s prechádzky, na ktorú nechcel ísť s vami a dozviete sa, že ,,Venuješ mi málo času, zanedbávaš ma“. Ste šokovaná, a on sa čuduje. Každý sa už asi stretol s podobnými, akoby mimovoľne vyslovenými vetami. Nie sú vôbec nevinné. Skrýva sa v nich tajné posolstvo: TY urob kávu, TY choď so psom na prechádzku, TY ma k sebe pozvi, TY sa mi venuj, TY sa o mňa staraj. Vety znejú zdanlivo nevinne, ale až do istej chvíle ...

Čo keby sme si dali kávu, navrhnete a váš drahý vám vzápätí oznámi, že ,,Pes chce ísť na prechádzku“, prídete s prechádzky, na ktorú nechcel ísť s vami a dozviete sa, že  ,,Venuješ mi málo času, zanedbávaš ma“. Ste šokovaná, a on sa čuduje. Každý sa už asi stretol s podobnými, akoby mimovoľne vyslovenými vetami. Nie sú vôbec nevinné. Skrýva sa v nich tajné posolstvo: TY urob kávu, TY choď so psom na prechádzku, TY ma k sebe pozvi, TY sa mi venuj, TY sa o mňa staraj. Vety znejú zdanlivo nevinne, ale až do istej chvíle ...

 

pokiaľ ide len o kávu, psa alebo priateľské stretnutie a kým sa tieto prosby-hrozby nestanú pravidlom. Vtedy sa nevinná manipulácia premení na emocionálne vydieranie. A vy – na jej obeť.

Ste obeťou emocionálneho vydierača?
Stáva sa, že ľudia, ktorí sú pre vás dôležití:
- Vám hrozia, ak neurobíte to, čo chcú?
- Od vás požadujú čoraz viac?
- Vopred predpokladajú, že im ustúpite?
- Zvyčajne ignorujú alebo berú na ľahkú váhu vaše túžby a city?
- Veľa vám sľubujú, ale splnenie sľubov podmieňujú vašim správaním a len zriedka sľuby dodržia?
- Vyjadrujú spokojnosť, keď im podľahnete a nespokojnosť, keď nepodľahnete?

Kto je obeť?
Ľudí, ktorí ľahšie ako iní podľahnú emocionálnemu vydieraniu, charakterizuje nadmerná potreba akceptácie, túžba mať pokoj za každú cenu,  znížený pocit vlastnej hodnoty, hlboký strach pred hnevom alebo tendencia prijímať príliš veľkú zodpovednosť za nálady, emócie a život iných ľudí. Takýto človek nemôže zniesť, ak niekto, na kom mu záleží, je s ním nespokojný a preto urobí všetko, aby to napravil.
Aj nedostatok sebadôvery spôsobuje, že veľmi ľahko podľahneme manipulácii. Myslíme si: ,,Ako by som mohla mať pravdu, keď sám šéf (manžel, priateľka) hovoria, že sa mýlim?“ Pre vydieraných sa svet scvrkáva na dvoch ľudí: existuje iba obeť a vydierač.

Kto je vydierač?
Matka, kolega z práce, priateľka, sestra alebo ktokoľvek, koho poznáte sotva hodinu. Vydieračom môže byť hocikto. Okamžite vycíti, koľko si k vám môže dovoliť, bleskovo vypátra vaše komplexy a slabiny a tieto mu umožnia držať vás v šachu.
Vydierač robí nešťastným nielen svoju obeť, ale aj sám seba.  Sústredí sa na vlastné potreby a emócie a je neustále nespokojný. Urobí všetko, aby dosiahol cieľ a sústredil pozornosť na seba. Súčasne hľadá akceptáciu a priamo nepovie nič len preto, lebo by mohol dostať odpoveď: ,,Nie“ a cítil by sa ponížený.  Veľmi rád zvaľuje vlastné porážky na iných a obviňuje ich: ,,Kvôli tebe ma bolí hlava, kvôli tebe som neurobil skúšku, kvôli tebe...“ Odvolávať sa na pocit zodpovednosti a vďačnosti, vzbudzovať ľútosť a strach pred samotou, opustením, zavrhnutím – to sú vydieračove superzbrane.

Od prokurátora k trpiteľovi
Psychológovia rozdelili emocionálnych vydieračov na  4 typy:
PROKURÁTOR používa metódu biča: ,,Ak sa rozvedieš, neuvidíš deti“. K arzenálu jeho najosvedčenejších zbraní patrí mlčanie – dokonalá metóda na to, ako prinútiť ľudí k poddajnosti.
POKUŠITEĽ  vábi úsmevom, sľubmi vernosti alebo doživotného priateľstva. Má to byť odmena za poddajnosť obete.
MUČENÍK  hrá so svojim zdravím alebo so životom: ,,Ak odídeš, zabijem sa“. Mnohí trpitelia si skutočne siahajú na život, ale kalkulujú, že niekto bude nablízku.  Takýmto spôsobom chcú na seba upozorniť.
TRPITEĽ nás núti hádať, o čo mu vlastne ide. Ak nedostane to, čo chce, uráža sa.

Ako sa brániť pred vydieračom?
- Ak chcete naozaj vydržať a presadiť zmeny, uvedomte si ako sa cítite, keď podľahnete vydieračovi.
- Keď cítite, že ste pod tlakom vydierača, nereagujte automaticky – doprajte si čas na upokojenie a rozhodnutie, ktoré bude dobré pre vás.
- Vydržte silnejúci nátlak vydierača, keď sa rozhodnete zmeniť svoje správanie.
- Nepopierajte svoje negatívne pocity, napríklad zmätok a pokorenie.
- Učte sa asertivite, hovorte ,,nie“, obraňujte svoje hranice. Naučte sa poradiť si s tlakom a smelo vyjadrujte svoje názory.
- Nesnažte sa zmeniť druhého človeka, nehodnoťte, nepoučujte, ale hovorte, ako sa cítite vy. Berte do úvahy jeho postoje, ale zachovajte si aj svoje.
- Akceptujte, že skoncovať s emocionálnym vydieraním si vyžaduje rozhodnosť, čas a prácu. Nečakajte rýchle výsledky, ale začnite konať hneď.
- Ak si neviete poradiť, obráťte sa na psychológa.

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.