Čítanie z ruky nie je len povera
Autor(ka) : Jana Osuská
Dátum a čas : 18.2.2002 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Čiary na našej dlani a postavenie našich prstov prezrádzajú tajný kód k stupnici našej inteligencie a objasňujú nielen naše dispozície pre určité choroby, ale napríklad aj našu schopnosť prispôsobiť sa partnerstvu. Chiromantia vie postrehnúť už v útlom detstve dispozíciu na cukrovku, ochorenia srdca, zlý tráviaci trakt, autizmus a dokonca aj schizofréniu, ale aj na záletníctvo, lenivosť, či muzikálny talent.

Čiary na našej dlani a postavenie našich prstov prezrádzajú tajný kód k stupnici našej inteligencie a objasňujú nielen naše dispozície pre určité choroby, ale napríklad aj našu schopnosť prispôsobiť sa partnerstvu. Chiromantia vie postrehnúť už v útlom detstve dispozíciu na cukrovku, ochorenia srdca, zlý tráviaci trakt, autizmus a dokonca aj schizofréniu, ale aj na záletníctvo, lenivosť, či muzikálny talent.


Veštenie z ruky, kedysi jeden z najobľúbenejších spôsobov určovania budúcnosti, prestáva byť tajomnou legendou. Americkí vedci potvrdili, že veštkyne mohli každopádne  z dlane vyčítať aspoň dispozície pre vaše choroby a schopnosti. Tisícročné tradície skúmali niekoľko desaťročí  a výskum potvrdil, že ľudia, ktorí majú problémy s čítaním, teda majú nižšie IQ ako 70 majú úplne odlišné čiary na dlani. Rovnako špecifické čiary majú aj ľudia s extrémne vysokou inteligenciou. Skupina ľudí s nižšou inteligenciou má na bruškách prstov viac záhybov v koži. Zistilo sa, že vyvinutie rýh na rukách prebieha v rovnakom čase ako sa vyvíja mozog dieťaťa, čo je medzi 13. až 18. týždňom tehotenstva. Ak je mozog v tomto období napadnutý nejakou infekciou alebo nedostatkom nejakej látky, jeho nesprávny vývoj sa prejaví aj na bruškách prstov. Vedci sa sústredili na súvislosti medzi postavením prstov a chorobami. Tak zistili súvislosť medzi postavením prstov a cukrovkou, schizofréniou a depresiami. Zdá sa, že o pár rokov nám vedci potvrdia to, čo vie každá zdatná cigánka, že z našej dlane sa dá vyčítať aj to, koľko budeme mať detí, manželstiev, milencov, ako využijeme svoj talent a kedy rozbijeme naše auto na cestách. Nebojte sa preto veštkýň, teda tých skutočných!, ale ani nepodľahnite ich slovám. Veštenie vás má upozorniť na vaše dispozície, ale vo vašich rukách je, ako s nimi budete zaobchádzať. Dobrí chiromanti tvrdia, že aj niektoré čiary na rukách sa môžu zmeniť, keď sa majiteľ ruky rozhodne, zmeniť sa. Úplná zmena vraj trvá sedem rokov. Počas týchto rokov čiara postupne mizne, alebo naopak stáva sa výraznejšou, podľa toho, či sme sa rozhodli potlačiť alebo podporiť istú svoju dispozíciu.  Ak veríte, že veštenie z ruky nikdy nebolo len prázdnou poverou, prečítajte si aj pokračovanie tohto článku.

                                               pokračovanie     ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.