Čo s odpadom v domácnosti?
Autor(ka) : pETER
Dátum a čas : 3.1.2012 00:00
Kategória : Móda
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Podľa posledných prieskumov realizovaných po celom svete trápi obyvateľov planéty najmä strach zo straty zamestnania, korupcia či chudoba. Na posledných pričkach sa ocitol stav životného prostredia.

Podľa posledných prieskumov realizovaných po celom svete trápi obyvateľov planéty najmä strach zo straty zamestnania, korupcia či chudoba. Na posledných pričkach sa ocitol stav životného prostredia.

 

Pritom práve životné prostredie a jeho ničenie je v posledných rokoch alarmujúcou skutočnosťou! Tak, ako sa k nemu budete správať, sa vám vypomstí v nasledujúcich rokoch. Platí tu zásada – lepšie je urobiť aspoň niečo, ako nič. Začnite od seba – naučte sa správne separovať odpad z domácnosti. Podľa Ing. Petra Širicu z Recyklačného fondu sa postupne aj Slováci učia separovať a zhodnocovať odpady. Stále je to však len na začiatku, je nutné  vytvárať podmienky pre efektívne nakladanie s odpadmi, naučiť sa správne separovať odpady z domácností a prijať separovanie ako svoj postoj k odpadom a životnému prostrediu. Ponúkame vám zopár rád, ako sa správne postarať o odpad z domácnosti a čo najmenej zatažiť životné prostredie.

 

  • najčastejšími druhmi odpadov, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach, sú papier, plasty, sklo a kovové obaly. Uvedené komodity, podľa platnej legislatívy SR, je každá právnická aj fyzická osoba povinná separovať.

 

  • naučte sa používať tzv. zberový kalendár, ktorý by ste mali získať od obce – či už vám bol doručený do schránky alebo ho máte k dispozícii na internete. Nájdete v ňom rôzne užitočné rady, napríklad aj to, čo všetko patrí do odpadu určeného na separovanie, alebo kedy vám vyseparovaný odpad odvezú.

 

  • rôzne domáce elektrospotrebiče, ako napríklad staré rádiá, televízory, chladničky, mrazničky, žiarivky alebo vysávače nepatria do smetného koša. Treba sa ich zbaviť ekologicky – odovzdať ich v elektropredajniach, odviezť ich do zberných dvorov alebo využiť zbernú akciu organizovanú obcou

 

  • najvhodnejšími obalovými materiálmi s pohľadu recyklácie sú obaly zo skla a kovové obaly zo železa a hliníka, ktoré sa dajú dobre odseparovať a recyklovať na pôvodnú, znova použiteľnú surovinu – sklo, železo, hliník.

 

Ak budete myslieť ekologicky, správať sa zodpovedne, životné prostredie bude menej zaťažované a spravíte tým veľkú službu sebe, budúcim generáciám a hlavne prírode, na ktorej sme bytostne závislí.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.