P&G podporí mládežnícky šport
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 18.1.2012 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Spoločnosť Procter & Gamble, ktorá stojí za značkami ako Pampers, Pantene Pro-V, Always, Ariel, Tide či Head & Shoulders, začína 10-ročnú partnerskú spoluprácu s Medzinárodným olympijským výborom. Toto partnerstvo sa uskutočňuje na celosvetovej úrovni a na regionálnych trhoch ožíva prostredníctvom spolupráce s národnými olympijskými výbormi.

Spoločnosť Procter & Gamble, ktorá stojí za značkami ako Pampers, Pantene Pro-V, Always, Ariel, Tide či Head & Shoulders, začína 10-ročnú partnerskú spoluprácu s Medzinárodným olympijským výborom. Toto partnerstvo sa uskutočňuje na celosvetovej úrovni a na regionálnych trhoch ožíva prostredníctvom spolupráce s národnými olympijskými výbormi.

 

Na Slovensku bude spoločnosť P&G podporovať mládežnícky šport prostredníctvom rôznych programov a podujatí. „Pre spoločnosť P&G znamená toto partnerstvo spojenie nášho úsilia, ktorým je zlepšovať životy ľudí, s cieľom olympijského hnutia, ktorým je vybudovať lepší svet prostredníctvom športu,“ povedal Martin Tomovčík, zástupca spoločnosti Procter & Gamble pre Slovenskú republiku „Naša spoločnosť bude zároveň propagovať šport a jeho úlohu vo vývine mládeže.“

„Cieľom olympijských hier je zlepšovať život prostredníctvom športu a cieľom spoločnosti P&G je rozumieť každodenným potrebám ľudí a prostredníctvom svojich výrobkov zlepšovať ich život. Sme radi, že spoločnosť P&G je naším partnerom“, povedal František Chmelár, prezident Slovenského olympijského výboru.

Program partnerskej spolupráce spoločnosti P&G a Slovenského olympijského výboru odštartoval v januári 2012, spolu s celonárodným prieskumom, ktorého cieľom bude posúdiť prístup ľudí k športu a jeho vplyv na budúci vývin detí a mládeže na Slovensku. V spolupráci so Slovenským olympijským výborom bude spoločnosť P&G organizovať letný tábor pre deti, ktorý im umožní športovať a osvojiť si myšlienky olympiády.

V čase, kedy sa pravidelnej organizovanej pohybovej aktivite venuje iba každý tretí žiak, zvyšuje sa počet tých, pre ktorých je telesná výchova jediným miestom pohybu, a u detí a mládeže dominuje sedavý spôsob života, potrebuje mládežnícky šport podporu. Aj Slovenska sa už dotýka epidémia obezity detí a mládeže. Výskumy hovoria, že približne 18 % detí trpí nadváhou a približne 7 % je obéznych. (1)

Stav športovania mládeže je alarmujúci snáď v celej Európe. Je na nás - dospelých, aby deti nestratili vzťah k športu úplne. Aktivita je jedna z fyziologických potrieb človeka. Je nám daná. Okrem toho, že prispieva k zdravej fyzickej kondícii, dokáže navyše pomôcť vo vývoji mnohých psychických vlastností a zručností. Tolerantnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, tímová spolupráca - sú vlastnosti, ktoré sa nedajú naučiť z kníh, môžeme ich získať, či rozvíjať skúsenosťou“, hovorí športový psychológ PhDr. Ivan Bražina (2)

 

Spoločnosť P&G v rámci tejto novej aktivity bude globálne sponzorovať vybraných športovcov, ktorí budú súčasťou reklamných kampaní, čo následne pomôže podporovať aj mladých športovcov. Medzi špičkových športovcov sponzorovaných spoločnosťou P&G patria aj títo:
- Michael Phelps, USA, plávanie, Head & Shoulders
- Paula Radcliffová, VB, atletika, Jar a Pampers
- Jessica Ennisová, VB, atletika, Olay
- Monika Pyreková, Poľsko, atletika, Venus

(1) Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže - materiál schválený Vládou SR 31.8.2011 (MŠ SR)

(2) PhDr.Ivan Bražina, športový psychológ, tréner zjazdového lyžovania, pedagóg. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých univerzitách, fakultách: Filozofická fakulta a Lekárska fakulta UK Bratislava, univerzity v Amsterdame, Heidelberhu a Karlsruhe. Pôsobil aj ako šéf tréner olympijských nádejí zjazdárov ČSSR (1972-1978), tréner zjazdového lyžovania junioriek Nemecka (1979-1985) a šéf tréner akademického družstva Nemecka zjazdárov (1986 -1994). Počas svojho pôsobenia v Nemecku vychoval olympijskú víťazku a majsterku sveta Katiu Seizinger. Momentálne pôsobí vo vlastnej psychoterapeutickej ambulancii ako psychoterapeut, klinický psychológ, športový psychológ, hypnoterapeut a pôsobí na FTVŠ UK v Bratislave.

©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.