VÝSKYT SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA NA SLOVENSKU NEUSTÁLE RASTIE
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 17.5.2011 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Odborníci sa zhodujú, že srdcové zlyhávanie predstavuje významný medicínsky, spoločenský aj ekonomický problém. Potvrdila to dnešná tlačová konferencia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), na ktorej problematiku závažného ochorenia priblížili doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prezidentka SKS, prof. MUDr. Ján Murín, CSc., predseda správnej rady Slovenskej nadácie srdca, a MUDr. Peter Lesný, vedecký sekretár pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie SKS.

Odborníci sa zhodujú, že srdcové zlyhávanie predstavuje významný medicínsky, spoločenský aj ekonomický problém. Potvrdila to dnešná tlačová konferencia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), na ktorej problematiku závažného ochorenia priblížili doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prezidentka SKS, prof. MUDr. Ján Murín, CSc., predseda správnej rady Slovenskej nadácie srdca, a MUDr. Peter Lesný, vedecký sekretár pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie SKS.

 

Srdcové zlyhávanie je jediné kardiovaskulárne ochorenie, ktorého výskyt vo vyspelých krajinách vrátane Slovenska neustále rastie. Napriek týmto alarmujúcim faktom je povedomie o srdcovom zlyhávaní u laickej, ale sčasti aj u odbornej verejnosti nízke, “ podotkla docentka Eva Goncalvesová. Slovenská kardiologická spoločnosť sa preto usiluje zlepšovať povedomie spoločnosti o tomto ochorení. Ľudí informuje aj prostredníctvom brožúry s názvom Srdcová nedostatočnosť, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky v súvislosti so srdcovým zlyhávaním.

 

K najčastejším príčinám ochorenia patrí celkové starnutie populácie. Úmrtnosť na akútny infarkt sa síce podarilo znížiť, v mnohých prípadoch sa však v dôsledku infarktu nezvratne poškodí srdcový sval. U pacientov sa tak postupne, najmä po prekonaní opakovaných akútnych príhod, vyvíja srdcové zlyhávanie. Príznaky ochorenia sú v chronickej fáze často nenápadné a signály, ktoré ho sprevádzajú, ľudia veľmi nevnímajú. „Vysoký krvný tlak ani cukrovka dlhé roky nebolia, a preto pacienti nezriedka prerušia odporúčanú liečbu,“ upozornila docentka Eva Goncalvesová. Jednou z možností, ako ochoreniu predchádzať, je včasná diagnostika a liečba ischemickej choroby srdca, cukrovky a vysokého krvného tlaku.

 

Typickým príznakom zlyhávania srdca je dýchavica pri námahe a zvýšená únava, čo sa veľakrát pripisuje veku a starnutiu. Ďalším častým prejavom sú opuchy, ktoré začínajú na členkoch a postupujú smerom nahor. Pri liečbe srdcového zlyhávania  sa medicínska veda opiera o lieky, opatrenia v diéte a pohybovej aktivite. „Aj u nás sa znova uvažuje o vytvorení jednotiek srdcového zlyhávania pri veľkých nemocniciach v rámci Národného kardiovaskulárneho programu. Iste by zlepšili osud týchto pacientov. V indikovaných prípadoch sa používajú rôzne typy kardiostimulátorov - strojčekov. Najťažšie formy najmä u mladších ľudí sa riešia transplantáciou srdca,“ doplnila Eva Goncalvesová. Kvalita života pacientov so srdcovým zlyhávaním a často vyžaduje asistenciu rodiny alebo profesionálnej opatrovateľskej služby.

 

Prognózy odborníkov varujú, že tendencia nárastu ochorenia bude pokračovať. Počet chorých na Slovensku sa odhaduje na 75- až 100-tisíc. Srdcové zlyhávanie je u nás druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie a spomedzi všetkých má najvyššiu hospitalizačnú úmrtnosť. Dosahuje až 10 %, čo je viac ako hospitalizačná úmrtnosť na akútny infarkt. Hrozivý je aj ekonomický rozmer tohto problému. Podľa niektorých štatistík prevyšujú prostriedky vynaložené na hospitalizáciu a liečbu pacientov so srdcovým zlyhávaním prostriedky na liečbu piatich najčastejších malígnych ochorení. Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou smrti v našich nemocniciach.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.