Mladí ľudia si v kríze požičiavajú menej
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 2.7.2010 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Mladí ľudia si požičiavajú menej než staršia generácia. Už niekoľko rokov po sebe klesá počet žiadostí o úver, ktoré podajú ľudia do 26 rokov. Vyplýva to z vekovej analýzy klientov spoločnosti Home Credit, ktorá spotrebiteľské úvery poskytuje. Vplyv na tento vývoj nemusí mať len menší záujem mladých o pôžičky, ale i sprísnenie podmienok pre schválenie úveru, širšia ponuka finančných produktov, alebo väčšia zodpovednosť pri rozhodovaní o vzatí si pôžičky.

Mladí ľudia si požičiavajú menej než staršia  generácia. Už niekoľko rokov po sebe klesá počet žiadostí o úver, ktoré podajú ľudia do 26 rokov. Vyplýva to z vekovej analýzy klientov spoločnosti Home Credit, ktorá spotrebiteľské úvery poskytuje. Vplyv na tento vývoj nemusí mať len menší záujem mladých o pôžičky, ale i sprísnenie podmienok pre schválenie úveru, širšia ponuka finančných produktov, alebo väčšia zodpovednosť pri rozhodovaní o vzatí si pôžičky.  

Podiel mladej populácie, ktorá si berie spotrebiteľský úver, všeobecne klesá. Ľudia pod 26 rokov si teda požičiavajú menej než v minulosti. „Zatiaľ čo v roku 2007 evidoval Home Credit vo vekovej skupine 18 – 26 rokov 13 % z celkového počtu nákupov na splátky, na začiatku roku 2010 už to bolo len zhruba 8 %. V prípade hotovostných pôžičiek sledujeme podobný trend, i keď pokles nie je tak strmý: v roku 2007 tvoril podiel mladých do 26 rokov zhruba 10 % z celkového počtu uzavretých zmlúv, v prvom štvrťroku tohto  roku to bolo už iba 6 %,“ uvádza Erich Čomor, generálny riaditeľ Home Creditu.

Na týchto výsledkoch sa odráža celkovo menší záujem o spotrebiteľské úvery pri porovnaní doby pred krízou a počas nej. To platí nielen pre mladých ľudí, ale u všetky generácie. Štatistiku ovplyvnil i fakt, že Home Credit na konci roku 2008 sprísnil podmienky pri poskytovaní úverov. „Základným predpokladom pre získavanie úveru je pravidelný príjem. V súčasnej dobe hľadajú mladí ľudia bez praxe prácu len ťažko, dostupnosť pôžičiek je pre nich o to horšia,“ upozorňuje riaditeľ odboru riadenia rizík David Praibiš. Za posledných päť rokov sa taktiež výrazne zmenila ponuka finančných produktov – ľudia využívajú kontokorenty svojich bankových účtov, alebo napríklad platia kreditnou kartou.

S poklesom žiadostí o úver a počtom poskytnutých pôžičiek sa však znižuje i počet zamietnutých mladých klientov. Z hľadiska schopnosti splácať sú teda títo klienti menej rizikovejšou skupinou než napríklad pred piatimi rokmi, majú vyššiu bonitu. Platí totiž, že klienti tesne po dovŕšení dospelosti sú v porovnaní so staršími ročníkmi rizikovejšie. „Nemajú zatiaľ dostatok skúseností s hospodárením s peniazmi, sú menej zodpovední a nehľadia na následky, ktoré pre nich ako pre neplatičov môžu nastať. Často žijú pre aktuálny okamžik, túžia po danom výrobku alebo službe práve teraz a neuvedomujú si, že táto túžba je spojená so záväzkom splácať úver často dlhé mesiace,“ objasňuje Praibiš.

Spotrebiteľský úver si v Home Credite najčastejšie zaobstaráva veková skupina nad 33 rokov, a to ako v prípade hotovostných pôžičiek (81 % začiatkom roku 2010), tak nákupov na splátky (78 %). Úverom ľudia financujú najmä záležitosti spojené s domácnosťou – nákup spotrebičov, spotrebnej elektroniky, nábytok a bytové doplnky alebo opravy a rekonštrukcie domov a bytov. Významný podiel má i výpočtová technika.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.