Kedykoľvek a kdekoľvek môžete hrať vďaka SMS - BINGO
Autor(ka) : Jana Osuska
Dátum a čas : 19.11.2001 13:05
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Počnúc prvým októbrovým dňom 2001 odštartovala svoj hráčsky maratón nová hra nazvaná SMS BINGO. Táto novinka, ktorú na slovenský trh priniesla divízia stávkových činností spoločnosti Horizont Slovakia, o.c.p., a.s. Košice, vám ponúka hru z akéhokoľvek miesta a v ktoromkoľvek čase. Ak máte radi hru a vyhrávanie, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.

Počnúc prvým októbrovým dňom 2001 odštartovala svoj hráčsky maratón nová hra nazvaná SMS BINGO. Táto novinka, ktorú na slovenský trh priniesla divízia stávkových činností spoločnosti Horizont Slovakia, o.c.p., a.s. Košice, vám ponúka hru z akéhokoľvek miesta a v ktoromkoľvek čase. Ak máte radi hru a vyhrávanie, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.

V súčasnosti spoločnosť Horizont Slovakia rozšírila a zároveň zjednodušila možnosti vstupu do hry SMS BINGO.
Pôvodne bolo na samom začiatku nevyhnutné, aby ste sa zaregistrovali v niektorej pobočke stávkovej kancelárie GÓL, vyplnili a podpísali zmluvu. Táto možnosť stále platí, ale dnes sa už môžete zaregistrovať a otvoriť svoje konto aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Vo všetkých jej 1628 pobočkách na celom území Slovenska. Stačí ak si vyplníte predtlačenú poštovú poukážku na sumu minimálne 100 korún a podáte ju pri prepážke označenej SMS BINGO REGISTRÁCIA. Pomocou poštovej poukážky môžete aj navýšiť svoje konto. To je nová služba, využitím ktorej sa váš vstup do hry SMS BINGO výraznejšie uľahčí.

Inak naďalej platia informácie, ktoré ste už dostali pred začatím novej hry v priebehu septembra. Teda, že vám bude pridelené osobné hráčske konto so spomínaným minimálnym vkladom 100 korún. Z neho bude financovaný váš nákup tiketov a časť SMS správ na váš mobilný telefón. Vaše údaje budú zaradené do centrálnej databázy a následne vám príde SMS správa o vašej registrácii. Zároveň vás vyzvú, aby ste si zvolili štvormiestne číslo, takzvaný PIN kód. Ihneď po spätnom overení vášho osobného PIN kódu si môžete začať kupovať tikety do hry.
Na svojom mobilnom telefóne napíšete SMS správu v tvare BINGO TIKET PIN. Nezáleží na tom, či použijete pri písaní veľké, alebo malé písmená, musíte však dodržať jednotlivé medzery. Pre vašu jednoznačnú identifikáciu (v prípade zneužitia), slúži okrem PIN kódu aj vaše automaticky odoslané telefónne číslo.
Tým z vás, ktorí ste zákazníkmi siete EUROTEL, je k dispozícii pre zasielanie SMS správ číslo 0903 333 185, alebo jeho skrátená forma 185. Pre zákazníkov Globtelu je to číslo 0907 333 185. Po overení vášho konta vám následne príde SMS správa, s vaším hracím tiketom, a to v tvare: SMS bingo tiket číslo XXXXXX. Vaše čísla (1)=XX,XX,XX,XX,XX (2)=XX,XX,XX,XX,XX (3)=XX,XX,XX,XX,XX. Žrebovanie sa uskutoční dd.mm.rr.

Takýto vám zaslaný tiket obsahuje teda náhodne generované zoskupenie 15 čísel rozmedzí od 1 do 90. Sú rozdelené do troch skupín - línií. Prostredníctvom jednej SMS správy si môžete kúpiť jeden tiket a ich počet je limitovaný len výškou vášho konta. To znamená, že počet SMS správ sa rovná počtu hracích tiketov. Každý obsahuje samozrejme inú kombináciu čísel. Všetky tikety sú označené číslom série spolu s poradovým číslom, a sú elektronicky evidované.
Nákup vašich tiketov je teda jednoduchý a nezaberie vám prakticky žiadny čas.
Ak si chcete vaše tikety odkladať, stačí si ich zapísať do pamäti vášho telefónu, ako každú inú SMS správu, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v registračnom mieste, čiže v stávkovej kancelárii GÓL. Aby vám ich pracovníci pripravili, musíte ich o to požiadať formou SMS správy a to v tvare BINGO TLAČ (číslo stávkovej kancelárie v tvare XXXX) PIN.

No a ďalej už k samotnému žrebovaniu. Bude sa konať každú sobotu, presne o 19. hodine 30. minúte v hernom stredisku BINGO v Košiciach, samozrejme, pod kontrolou štátneho dozoru. Uzávierka nákupu tiketov je 15 minút pred samotným žrebovaním a po tomto čase sa budú tikety vydávať, respektíve zasielať na váš mobilný telefón do nasledujúcej hry.
Ihneď po vyžrebovaní a overení štátnym dozorom sa platné čísla nahrajú do centrálneho počítača a tento už vyhodnotí mená výhercov. Ak to budete práve vy, okamžite vám bude zaslaná SMS správa s informáciou o výške výhry. Každá vyhraná suma sa automaticky pripisuje na vaše osobné konto.
O ôsmej hodine večer sa výherné čísla zverejnia tiež na stránke č. 540 teletextu Slovenskej televízie a na internetovej stránke. Ak by vám však ani to nestačilo, môžete si svoju výhru overiť prostredníctvom SMS správy na už uvedené čísla, a to v tvare BINGO ŽREBOVANIA.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.