Hypertenzia
Autor(ka) : Kamila Rehorovská
Dátum a čas : 28.5.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Vysoký krvný tlak je choroba, ktorou v súčasnosti trpí vyše 30 % slovenskej populácie a vo vekovej skupine nad 60 rokov je to až 50 % polulácie. Slovenská liga proti hypertenzii spolu so spoločnosťou HARTMANN-RICO upriamuje pozornosť laickej verejnosti na význam prevencie pred týmto ochorením. Poznať výšku svojho tlaku a celkove svoj zdravotný stav je jedným z predpokladov predchádzania civilizačným chorobám.

Vysoký krvný tlak je choroba, ktorou v súčasnosti trpí vyše 30 % slovenskej populácie a vo vekovej skupine nad 60 rokov je to až 50 % polulácie. Slovenská liga proti hypertenzii spolu so spoločnosťou HARTMANN-RICO upriamuje pozornosť laickej verejnosti na význam prevencie pred týmto ochorením. Poznať výšku svojho tlaku a celkove svoj zdravotný stav je jedným z predpokladov predchádzania civilizačným chorobám.

„Arteriálna hypertenzia je závažné ochorenie, ktoré vysoko ovplyvňuje zdravotný stav slovenskej populácie. Jej následky nemožno podceňovať - ochorenie nemusí byť sprevádzané žiadnymi subjektívnymi príznakmi, môže však náhle spôsobiť srdcový infarkt, mozgovú mŕtvicu, zlyhanie srdca alebo ľadvín. Slovenská liga proti hypertenzii sa snaží infomovať verejnosť o nebezpečnosti tohto ochorenia a možnostiach, ako mu predchádzať,“ povedal doc. MUDr. Štefan Farský,  FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii.

„HARTMANN – RICO ako výrobca zdravotníckych pomôcok chce v spolupráci s Ligou boja proti hypertenzii prispieť  k osvete a prevencii pred týmto ochorením,“ povedala Ing. Lucie Hušková, marketingová manžérka spoločnosti HARTMANN-RICO. „V lekárňach a zdravotníckych predajniach dostupný tlakomer Tensoval® duo control s technológiou Duo Sensor poskytuje presné výsledky merania a jeho používanie je veľmi jednoduché nielen pre lekárov, ale aj pre širokú verejnosť. Umožňuje pacientovi jednoduché ovládanie. Je ideálnou pomôckou aj na domáce meranie krvného tlaku.“

Tlakomer Tensoval duo control kombinuje dve metódy merania krvného tlaku. Umožňuje dvojnásobné presné meranie a uloženie priemerných hodnôt meraní.  Korotkovova (tzv. posluchová) metóda merania krvného tlaku, využívaná lekármi v ordináciách, sa vyznačuje vysokou presnosťou výsledkov a menšou náchylnosťou k chybnému meraniu. Umožňuje získanie presných hodnôt meraní aj u pacientov, ktorí trpia poruchami srdcovej arytmie. U pacientov, ktorí majú zvuk tepu taký slabý, že ho nemožno Korotkovovou metódou zachytiť, technológia Duo Sensor automaticky prepne tlakomer na zobrazovanie oscilometrického merania krvného tlaku. Táto metóda umožňuje merať krvný tlak na  základe tepových vĺn prebiehajúcich v tepnách namiesto zvukov tepu a používajú ju všetky doterajšie elektronické tlakomery na trhu. Tensoval duo control sa dá kúpiť v lekárňach a v predajniach so zdravotníckymi potrebami. Odporúčaná cena je 2 750 Sk (vrátane DPH).

Odbroníci odporúčajú pri meraní tlaku zohľadniť viacero faktorov:
1. Krvný tlak si treba merať vždy v rovnakom čase
2. Hodinu pred meraním krvného tlaku sa nesmie fajčiť ani piť káva 
3. 2-3 minúty pred meraním si treba pokojne sandúť a až potom začať meranie
4. Tlak sa nemeria, ak má pacient silné nutkanie na močenie
5. Pred prvým meraním si treba pozorne prečítať návod na použitie meracieho prístroja
6. V priebehu merania sa pacient nesmie hýbať 
7. Pri meraní sa pacient nesmie s nikým rozprávať 
8. Medzi jednotlivými meraniami treba dodržať prestávku cca 5 minút 
9. Namerané hodnoty si treba zapísať do preukazu o krvnom tlaku
10. Tlak si treba merať pravidelne©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.