Časté stresové situácie v zamestnaní má 57 % zamestnancov
Autor(ka) : Jana Osuská
Dátum a čas : 29.11.2004 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 57 percent zamestnancov, viac muži, avšak časté stresové situácie v súkromí uviedlo 13,4 percenta všetkých osôb, viac ženy. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý urobili pracovníci Úradov verejného zdravotníctva na deviatich pracoviskách v rôznych regiónoch Slovenska na súbore 1100 osôb, a to od júla do októbra tohto roku.

Časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 57 percent zamestnancov, viac muži, avšak časté stresové situácie v súkromí uviedlo 13,4 percenta všetkých osôb, viac ženy. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý urobili pracovníci Úradov verejného zdravotníctva na deviatich pracoviskách v rôznych regiónoch Slovenska na súbore 1100 osôb, a to od júla do  októbra tohto roku.

Pracovníci so základným vzdelaním uvádzajú nižšiu záťaž v zamestnaní, ale vyššiu v súkromí, kým pracovníci s vysokoškolským vzdelaním naopak, uviedla to realizátorka projektu Zdravé pracoviská 2004 Jana Jurkovičová.

Najvyššiu záťaž stresmi podľa nej uvádzajú v zamestnaní, a to 71,5 percenta mužov a 60,6 percenta žien. Najnižšiu záťaž stresmi deklarujú v súkromí len 6,3 percenta mužov a 11,8 percenta žien. Čo sa týka veku, podľa Jurkovičovej, najvyššiu záťaž stresmi v zamestnaní dávala skupina od 35 do 44 ročných, a to 68,6 percenta mužov a skupina 25 až 34 ročných - 57,3 percenta žien.

Copyright©2004 TASR

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.